Microsoft zapłaci Novellowi 348 mln USD

Ogłoszone w minionym tygodniu porozumienie zawarte przez koncerny Microsoft i Novell będzie sporo kosztować giganta z Redmond. Z informacji, które producent SUSE Linux przedstawił amerykańskiej Komisji Nadzoru Giełdowego (SEC), wynika, że Microsoft wypłaci mu w dwóch transzach łącznie 348 mln USD.

W pierwszej kolejności koncern z Redmond przekaże Novellowi 240 mln USD - będzie to opłata za pakiet 350 tys. kuponów uprawniających do korzystania z subskrypcji Suse Linux Enterprise Server i usługi wsparcia dla platformy Novella. Druga transza - 108 mln USD - stanowić będzie opłatę za korzystanie z opatentowanych rozwiązań firmy.

Przypomnijmy - oba koncerny poinformowały w ubiegłym tygodniu o nawiązaniu współpracy, której celem będzie opracowanie rozwiązań usprawniających współpracę ich systemów operacyjnych - Windows oraz SUSE Linux. Umowa obowiązywała będzie do 2012 r. - przewiduje ona m.in., że każda z firm będą wykorzystywała patenty partnera. Szerzej na ten temat w tekście "Microsoft-Novell: kto zyska, kto straci?".

Warto podkreślić, że środki, które Microsoft bezpośrednio przekaże Novellowi nie będą jedynymi kosztami, które poniesie koncern - firma zdecydowała się również przeznaczyć 34 mln USD na promowanie wspólnych rozwiązań oraz 12 mln na rozwijanie oprogramowania do wirtualizacji. Z kolei Novell zobowiązał się do przekazania Microsoftowi części zysków ze sprzedaży wspólnych produktów - ma to być nie mniej niż 40 mln USD w ciągu najbliższych 5 lat.