Microsoft zdradza tajemnice

Przedstawiciele koncernu zapowiedzieli, ze wkrótce udostępnią innym producentom oprogramowania szczegółową specyfikację swojej technologii kompresji wideo, wykorzystywanej m.in. w platformie Windows Media 9. Ma to pozwolić innym firmom na przygotowywanie oprogramowania oraz sprzętu w pełni zgodnego z produktami Microsoftu.

Koncern przedstawił już ową technologię do zatwierdzenia amerykańskiemu stowarzyszeniu Motion Picture and Television Engineers. Przedstawiciele Microsoftu mają nadzieję, że udostępnienie jej szerszemu gronu producentów ułatwi im walkę z konkurentami na rynku oprogramowania multimedialnego - przede wszystkim z firmą RealNetwork oraz Apple Computer (producentem programu QuickTime).

Warto zauważyć, że technologia, której sekretami Microsoft zamierza podzielić z innymi producentami oprogramowania, jest przedmiotem sporu - niewielka amerykańska firma Burst.com zarzuca koncernowi, że przywłaszczył sobie on niektóre opracowane przez nią rozwiązania z zakresu kompresji i transmisji materiałów filmowych. Więcej informacji na ten temat: http://www.idg.pl/news/58724.html


Zobacz również