Microsoft zmieni IE

Koncern Microsoft rozważa wprowadzenie zmian w przeglądarce Internet Explorer w związku z przegranym procesem o naruszenie patentu firmy Eolas Technologies oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego. Zmiany te mogą mieć poważny wpływ na funkcjonowanie wielu stron internetowych.

Microsoft zmieni IE

Sprawa toczyła się od 1999 roku, kiedy to Uniwersytet Kalifornijski wraz z firmą Eolas Technologies wkroczyły na drogę sądową z gigantem z Redmond, zarzucając mu bezprawne wykorzystanie w przeglądarce Internet Explorer wcześniej opatentowanych przez nie pluginów oraz appletów, służących do poprawnego wyświetlania plików multimedialnych bez potrzeby używania dodatkowego oprogramowania zewnętrznego. Ostatecznie sąd zdecydował o słuszności oskarżenia oraz zasądzeniu odszkodowania w wysokości 521 mln USD na rzecz obu podmiotów.

Przedstawiciele konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) przedstawili w ostatni czwartek oświadczenie, w którym możemy przeczytać, iż koncern Microsoft w związku z zaistniałą sytuacją, poinformował o możliwości wprowadzenia pewnych zmian w konfiguracji swojej przeglądarki. "Te zmiany mogą mieć poważny wpływ na funkcjonowanie wielu istniejących stron internetowych", podkreśla jeden z przedstawicieli W3C. W ostatnich dniach odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli W3C oraz Microsoftu, na którym próbowano ustalić przewidywany zakres oraz termin wprowadzania zmian w oprogramowaniu. Jak to tej pory brak jest jednak sprecyzowanych planów, ponieważ trwa oczekiwanie na ostateczną decyzję sądu, związaną z nakazem usunięcia wykorzystanych w IE technologii. Microsoft nie wyklucza złożenia apelacji w przypadku zaistnienia takiego nakazu.