Międzypokoleniowy przepływ wiedzy

Pokolenie wyżu demograficznego zaczyna przechodzić na emeryturę, firmy w Europie, USA i Kanadzie będą musiały zmierzyć się z problemem utraty doświadczonych pracowników posiadających ogromną wiedzę, w skali dotąd niespotykanej - wynika z raportu The Conference Board.

Jak pokazuje raport "Bridging the Gaps: How to Transfer Knowledge in Today's Multigenerational Workplace", większość firm nie ma przygotowanych planów zarządzania i transferu wiedzy, nie przywiązuje też wagi do wyzwań związanych z obecnością przedstawicieli różnych pokoleń w firmie. Gdy z pracy odejdzie pokolenie wyżu demograficznego, powstanie pustka, której zdaniem ekspertów The Conference Board, nie będą w stanie wypełnić ludzie młodzi, z krótkim doświadczeniem zawodowym, zmieniający często pracę.

We współczesnych firmach często pracują obok siebie nawet cztery pokolenia, a wiedza nie zawsze jest sprawnie dystrybuowana w całej organizacji.

The Conference Board podaje kilka metod na zdobycie i transfer wiedzy między generacjami pracowników.

- Wybranie najlepszych metod transferu wiedzy zgodnie z konkretnymi potrzebami

- Zrozumienie ogólnych preferencji kształcenia zarówno dla źródeł wiedzy jak i osób uczących się

- Dostosowanie metod transferu wiedzy do różnych stylów uczenia się poszczególnych pokoleń

- Poznanie najlepszych praktyk dzielenia się wiedzą w organizacji

Można wyróżnić trzy podstawowe pokolenia i trzy sposoby zdobywania wiedzy. Pierwsze, to generacja osób urodzonych w latach 1925-1945 oraz pokolenie wyżu demograficznego (1955-1964). Są to osoby kształcone w tradycyjny, formalny sposób, które potrafią słuchać i korzystać z pisemnych informacji.

Pokolenie osób urodzonych w latach 1965 - 1979 zdobywa wiedzę metodami formalnymi i - chętniej - nieformalnymi. Te osoby chcą się uczyć w pracy, w działaniu, znajdując prawdziwe rozwiązania dla prawdziwych problemów. W wieku dorosłym nauczyły się korzystać z komputerów, potrafią pracować z obrazami i ze słowami.

Kolejna generacja, urodzona w latach 1980 - 1995, której najmłodsi przedstawiciele jeszcze nie weszli na rynek pracy, to tzw. "digital natives", urodzeni już w epoce cyfrowej. Chcą działać, a nie słuchać. Wskakują od razu w wir wydarzeń, działają metodą prób i błędów. Lubią się uczyć w zespole i korzystają z nowych społecznych mediów, takich jak blogi czy wirtualne środowiska współpracy.