Migracje na Wyspy

Wielka Brytania spodziewa się napływu 40 tys. imigrantów rocznie po rozszerzeniu Unii Europejskiej.

Jak wynika z raportu Migration Watch, rocznie na Wyspy będzie przybywać z zamiarem osiedlenia się co najmniej 40 tys. obywateli państw przystępujących do UE.

Jedną z przyczyn tak wysokiej migracji ma być zła sytuacja na rynku pracy w Niemczech. Migtation Watch szacuje, że 20% ze 150 tys. osób z krajów przystępujących do Unii w maju 2004 r., chcących podjąć pracę w państwach Piętnastki wybierze Wielką Brytanię - razem z rodzinami da to liczbę 40 tys. Jest to znacznie więcej niż przewiduje brytyjski rząd (5 do 13 tys.).

Wielka Brytania jest największą gospodarką spośród państw Piętnastki, która nie wprowadziła żadnych ograniczeń ani okresów przejściowych dla nowych obywateli Unii - będą oni mogli korzystać ze wszystkich brytyjskich świadczeń socjalnych jeśli osiedlą się na Wyspach.