Migracje wewnątrz UE

W 2006 roku do 27 krajów Unii Europejskiej przybyło 3,5 milionów imigrantów. Aż 290 tys. z nich to polscy obywatele - wynika z danych Eurostatu.

W 2006 r. aż 40% europejskich imigrantów stanowili obywatele innych państw unijnych, a odsetek ten wzrasta rocznie średnio o 10 punktów procentowych.

Liczbowo najwięcej wśród europejskich imigrantów było Polaków - 290 tys. i Rumunów - 230 tys. Licznie reprezentowani byli także Marokańczycy (140 tys.), Ukraińcy, Brytyjczycy i Chińczycy (po 100 tys.) oraz Niemcy (90 tys.). Najpopularniejszym krajem docelowym dla osób migrujących była Hiszpania (60% wszystkich osiedlających się imigrantów, czyli 800 tys. osób), Wielka Brytania (550 tys. osób) i Niemcy (450 tys. osób).

Zobacz również:

  • Ślady ciemnej energii wykryte we Włoszech
  • Tajemniczy obiekt uderzył w Jowisza [Zobacz film]

W Polsce, w Rumunii i na Litwie na tysiąc mieszkańców przypada mniej niż jeden imigrant. W Irlandii, Cyprze, Hiszpanii i Austrii na tysiąc mieszkańców przypada 28 imigrantów.

W statystyce brani są pod uwagę jedynie imigranci zarejestrowani oficjalnie, posiadający pozwolenie na pobyt. Są to w większości mężczyźni między 20 a 34 rokiem życia.