Migrowanie SharePoint 2010 do SharePoint 2013

Jak migrować rozwiązania z SharePoint 2010 do SharePoint 2013?

Nie ma możliwości przeprowadzenia automatycznej migracji. Jednak, jeśli program działał jako sandboxed solution w chmurze, to powinien funkcjonować również na wersji 2013 lub niewielkim nakładem pracy programisty można go dostosować do SharePoint 2013.


Zobacz również