Milenijny gigant

Najnowsze wydanie Encyklopedii multimedialnej PWN leży już na sklepowych półkach. Jest ona obecnie największą na naszym rynku polskojęzyczną bazą wiedzy encyklopedycznej. Na czterech CD-ROM-ach zgromadzono komplet tekstów wydania książkowego 6-tomowej Nowej encyklopedii powszechnej wraz z Suplementem oraz Nowego leksykonu PWN. Wkrótce pojawi się także wersja na płycie DVD.

Najnowsze wydanie Encyklopedii multimedialnej PWN leży już na sklepowych półkach. Jest ona obecnie największą na naszym rynku polskojęzyczną bazą wiedzy encyklopedycznej. Na czterech CD-ROM-ach zgromadzono komplet tekstów wydania książkowego 6-tomowej Nowej encyklopedii powszechnej wraz z Suplementem oraz Nowego leksykonu PWN. Wkrótce pojawi się także wersja na płycie DVD.

Encyklopedia zawiera ponad 204 000 haseł i definicji, a oprócz tego 4500 fotografii, 1300 schematów i rysunków, 540 tabel, 370 map, a także 360 filmów i nagrań dźwiękowych. 140 filmów ukazuje wydarzenia z najnowszej historii Polski i świata, 50 animacji przedstawia wnętrza obiektów architektonicznych, przebieg najważniejszych bitew w historii Polski oraz zjawiska przyrodnicze, 170 nagrań audio zaś to fragmenty utworów muzycznych, a także najważniejsze wypowiedzi polityków XX wieku.

Można skorzystać z zaawansowanych mechanizmów wyszukiwania interesujących tematów. Wynikiem zapytania jest lista pojęć definiujących bądź zawierających poszukiwane hasło. Możliwe jest także wyszukiwanie według czterech głównych indeksów (tematycznego, geograficznego, czasowego i kategorii), które ogranicza wyszukiwanie danego słowa

do zadanego przedziału. Okno hasła zostało podzielone na dwie kolumny. W pierwszej zawarto informacje o strukturze hasła oraz o hasłach z nim związanych. Pomaga to wyszukiwać odpowiednie fragmenty i swobodnie nawigować po tematach pokrewnych. W przypadku wielu, zwłaszcza krótkich, haseł kolumna ta jest pusta. Druga kolumna przedstawia natomiast dokładną definicję.

Bardzo przydatny jest moduł Definicje, jedyny, który można uruchomić bez płyty - pozwala bardzo szybko odnaleźć krótki opis wybranego hasła. Moduł ten można zainstalować wśród ikon w prawej części paska Start. Do okna programu definicji można przeciągać tekst z dowolnego programu, aby sprawdzić jego znaczenie.

Oprócz części encyklopedycznej w programie znajdują się także inne ciekawe moduły. W dwóch atlasach - geograficznym świata i historii Polski - umieszczono zestawy istotnych map. Poruszanie się po atlasie geograficznym umożliwia specjalny nawigator oraz indeks. Nawigator pokazuje mapkę kontynentu lub świata i położenie oglądanego obszaru. Za pomocą myszy można z niego wybrać mapę innego miejsca dostępnego w atlasie. Co ciekawe, klikając prawym przyciskiem myszy dowolny obiekt wywołuje się listę haseł z nim związanych. W atlasie historycznym, zawężonym, niestety, do obszaru Polski, oprócz indeksu słownego można się posługiwać także osią historyczną, zawierającą miniatury map Polski na przestrzeni wieków. Element ten stanowi ponadto jedną z trzech części w module zwanym "Osiami czasu". Pozostałe dwie to "Sztuka" i "Kronika filmowa". Przedstawiono tutaj w kolejności chronologicznej wybrane dzieła malarstwa i rzeźby, krótkie filmy z najważniejszymi wydarzeniami politycznymi XX wieku oraz zmiany terytorialne na ziemiach polskich aż do roku 1999. Na każdej osi można wybrać określony przedział czasowy. Możliwość zawężenia przedziału poszukiwań do wybranego kraju i epoki w sztuce ułatwia odnalezienie potrzebnych informacji.

W części o nazwie "Galeria" znajdują się fotografie i informacje dotyczące najważniejszych miejsc, budynków oraz dzieł sztuki wraz z podziałem na style i epoki. Dostępna jest mapa ukazująca położenie geograficzne określonego miasta lub budowli. Moduł ten zawiera także zdjęcia i informacje o najwybitniejszych aktorach, niestety tylko polskich, oraz galerię instrumentów muzycznych. W encyklopedii znajduje się dokładna mapa nieba, po której można się poruszać za pomocą myszy lub wpisując odpowiednie współrzędne. Początkujący astrologowie mają możliwość wyboru konstelacji lub gwiazdy z podanego katalogu, a klikając dany punkt Ziemi na umieszczonej obok mapie i wpisując datę, uzyskuje się obraz nieba widoczny w określonym czasie i miejscu.

Nie zapomniano również o wielbicielach chemii. Encyklopedia zawiera układ okresowy pierwiastków z krótkimi opisami każdego pierwiastka i informacją, kto i kiedy go odkrył.

Korzystanie z programu nie powinno sprawiać żadnych trudności. Dużą zaletą jest możliwość dość swobodnego poruszania się między tematami. Niektóre zagadnienia zostały przedstawione dosyć powierzchownie, ale w końcu jest to tylko encyklopedia wiedzy ogólnej. Kłopotliwe może być jedynie operowanie czterema płytami przy korzystaniu z tego programu. Problem nie dotyczy, oczywiście, posiadaczy odtwarzaczy DVD, którzy zakupią wersję oprogramowania na płycie DVD (ukaże się w najbliższym czasie).

Multimedialna Nowa Encyklopedia Powszechna PWN

Rodzaj: encyklopedia multimedialna

Producent: PWN S.A.

Informacje: PWN S.A, 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10, tel. 0 800 120 145

Cena: 299 zł, aktualizacja: 160 zł