Miliard na walkę ze szpiegami

Zdaniem Radicati Group wartość rynku korporacyjnych narzędzi do zwalczania oprogramowania typu spyware wzrośnie z 103 mln USD w 2005 roku do 1 mld USD w roku 2009 r., co oznacza średnioroczny wzrost o 84 proc. Firmy dostrzegają zwiększające się zagrożenie ze strony tej 'plagi'. Boją się głównie kradzieży poufnych danych.

Zdaniem analityków dynamicznie wzrastać będzie liczba instalacji oprogramowania klasy 'antispyware' w przedsiębiorstwach. W tym roku liczba użytkowników tego typu narzędzi sięgnie 16 mln - podaje Radicati Group. Za cztery lata przekroczy 541 mln, co oznacza średnioroczny wzrost o 146 proc. w omawianym okresie.

Walkę ze spyware utrudnia, według analityków Radicati, utrudnia brak organizacji zrzeszających dostawców rozwiązań do zwalczanie tego zjawiska i standardów w tym zakresie. W tym roku doszło do rozwiązania grupy COAST (Consortium of Anti-Spyware Technology). W jej miejsce powstaje kolejna - Anti-Spyware Coalition. Brak organizacji ogranicza również możliwości współpracy producentów i wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania nowych zagrożeń. Ponadto wciąż brakuje standardowej definicji spyware, co pozwala dostawcom manipulować statystykami skuteczności ich rozwiązań i często wprowadzać w błąd odbiorców.

Rozwiązania dla przedsiębiorstw służące do zwalczania spyware oferują m.in. Computer Associates, Trend Micro, McAfee oraz Symantec. Pierwsze dwie spółki przejęły technologię kupując innych dostawców, dwie ostatnie zaś opracowały własne rozwiązania.


Zobacz również