Miliard osób bez opieki medycznej

Niemal miliard osób na świecie nie może pozwolić sobie na korzystanie z opieki medycznej, a koszty leczenia są co roku przyczyną popadnięcia w ubóstwo 100 milionów osób - wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Lepsze gospodarowanie dostępnymi funduszami mogłoby podnieść dostępność usług medycznych nawet o 40%.

Wszystkie kraje, biedne i bogate, mogłyby zrobić znacznie więcej dla poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swoim raporcie dotyczącym globalnego stanu finansowania systemów opieki zdrowotnej zwróciła się do wszystkich rządów z prośbą o przemyślenie, w jaki sposób poprawić efektywność i wykorzystać innowacyjne rozwiązania aby ułatwić ludziom dostęp do leczenia. Dla wielu osób usługi medyczne po prostu nie istnieją, dla innych nie są dostępne lub zbyt drogie.

Wiele rządów jako cele stawia sobie przeznaczanie wyższych kwot na ochronę zdrowia. W Afryce rządy powinny przeznaczać 15% wszystkich wydatków na służbę zdrowia. Do tej pory pułap ten osiągnęły jedynie trzy kraje: Liberia, Rwanda i Tanzania. Jeśli rządy 49 najbiedniejszych krajów świata przeznaczyłyby po 15% swoich wydatków na ochronę zdrowia, mogłby zyskać dodatkowo 15 mld USD rocznie - niemal podwajając dostępne fundusze.

Można także zdobyć pieniądze na służbę zdrowia bardziej efektywnie egzekwując podatki - tak zrobiła Indonezja, podwyższając przychód o 10%. Ghana finansuje publiczne ubezpieczenie zdrowotne przez podwyższenie podatku VAT o 2,5%. Kolejną metodą jest podniesienie akcyzy na wyroby tytoniowe - 22 ubogie kraje mogłyby zyskać ok. 1,42 mld USD dzięki podwyżce akcyzy o połowę.

Średnio potrzeba 44 USD rocznie na głowę mieszkańca aby zapewnić dostęp do nawet bardzo skromnej jakości usług medycznych w ubogich krajach. Obecnie, aż 31 państw wydaje mniej niż 35 USD na osobę na ochronę zdrowia.

Kraje takie jak Japonia, w których udaje się zagwarantować dostęp do opieki medycznej wszystkim obywatelom, doszły do tego, dzięki redukcji zależności od bezpośrednich płatności i wprowadzeniu systemu przedpłat - poprzez ubezpieczenie lub podatki lub połączenie obu form. Jest to model stosowany także w wielu krajach europejskich. Państwa takie jak Chile, Brazylia, Chiny, Kostaryka, Ghana, Kirgistan, Mołdawia, Kolumbia, Meksyk, Rwanda, Tajlandia i Turcja w ciągu minionej dekady poczyniły znaczące postępy na drodze do wdrożenia tego typu rozwiązań.

Mądrzejsze gospodarowanie pieniędzmi może pomóc w podniesieniu dostępności usług medycznych na świecie o 20-40%. Jedną z dziedzin, które można ulepszyć jest zakup leków. Francja przyjęła strategię, w której zaleca się stosowanie leków generycznych, gdy tylko jest to możliwe - pozwoliło to na zaoszczędzenie niemal 2 mld USD w 2008 r. Opieka szpitalna to kolejny istotny obszar. Często absorbuje od połowy do dwóch trzecich wszystkich rządowych środków przeznaczanych na ochronę zdrowia - niemal 300 mld USD rocznie jest traconych z powodu nieefektywnego wydawania tych pieniędzy. Lepsze zarządzanie tymi funduszami podniosłoby produktywność o 15% - wynika z raportu WHO.