Miliardy dla wsi

Polska otrzyma z budżetu unijnego w latach 2004 - 2006 aż połowę sumy przeznaczonej na rozwój wsi we wszystkich 10 krajach przystępujących do UE.

Łącznie Polska będzie mogła wykorzystać na rozwój rolnictwa 2,866 mld euro z budżetów Unii Europejskiej. Dla wszystkich 10 państw przystępujących w maju br. Unia przeznaczyła 5,760 mld euro - Polsce więc przypadnie połowa.

Jest to suma odpowiadająca tej wynegocjowanej w 2002 roku w Kopenhadze (obowiązywały tam ceny z 1999 r.), przeliczona na ceny z roku 2004.

Środki przyznane polskiej wsi na najbliższe lata są kilkukrotnie wyższe od dotychczasowych dostępnych w ramach programu SAPARD. Komisja Europejska podkreśla, że ich wykorzystanie będzie wymagało bardzo dobrego przygotowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Zobacz również