Minister zaleca Pajączka

Program Pajączek 5 NxG firmy Cream Software, zarówno w wersjach Professional, jak i Standard, został uznany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za środek dydaktyczny, przeznaczonego do użytku szkolnego i został wpisany do wykazu MENiS.

Popularny polski edytor HTML, Pajączek 5 NxG Professional, został wpisany do wykazu środków z przeznaczeniem do kształcenia ogólnego, do nauczania informatyki na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (kształcenie w zakresie rozszerzonym), do nauczania technologii informacyjnej na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym) oraz do zasadniczej szkoły zawodowej.

Pajączek 5 NxG Standard uzyskał dodatkowo zalecenie w zakresie kształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej.

Zobacz również:

  • "Menedżer pokoju" w Teams - jak działa nowa funkcja?

Zobacz: Polski Pajączek tka sieć

Więcej informacji

http://www.pajaczek.pl

Aktualizacja: 16 lutego 2005 12:40

Rafał Płatek, przedstawiciel firmy Cream Software poinformował nas,że uczniowie mogą liczyć na rabaty przy zakupie Pajączka. "Rabat otrzymają jednak tylko studenci, którzy utrzymują się sami (30%), oraz szkoły - na wyposażenie pracowni (50 %).", powiedział Płatek.

Istnieją już także pomoce naukowe na temat Pajączka 5 NxG. Kompletną listę pozycji książkowych (zarówno ćwiczeń jak i większych opracowań) można znaleźć na stronie internetowej programu.

Producent programu nie planuje wydania darmowej jego wersji do celów edukacyjnych. "Na stronie Pajączka znajduje się do pobrania darmowa licencja na starszą wersję aplikacji (2.1.2). Wersja 2000 była kilkakrotnie w wersji darmowej publikowana w prasie. Wersja 5 NxG Standard była natomiast opublikowana z prawem do darmowego użytku w jednym z pism komputerowych w połowie zeszłego roku.", powiedział Płatek.