Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje pakiet e-usług

Przez Internet miałyby być dostępne rejestry takie, jak Księgi Wieczyste i KRS. Eksperci resortu pracują także nad możliwością rejestracji spółki online i digitalizacją wszystkich swoich dokumentów.

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości uzgodniło - i w pierwszych dniach czerwca podpisze - umowę o współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Dzięki temu wszyscy obywatele będą mogli przez Internet jednocześnie obejrzeć interesującą ich działkę, poznać jej cechy charakterystyczne i zapisy w jej księdze wieczystej. Nowa usługa ma stać się częścią elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP. Możliwość rejestracji spółek, dostępu do dokumentów spółek, wniosków do KRK, Biura Monitora Sądowego zostaną przekazane do użytkowania na e-PUAP podobnie, jak wcześniej przeglądarka KRS.

Testowo połączenie z GUGiK już wykonano. "Teraz pozostaje kwestia przeprowadzenie ustawy przez Sejm. Będziemy starali się być przygotowani do oferowania nowych usług, gdy zostanie ona przyjęta" - mówi Jarosław Paszke, dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Niedawno pokazywał on - na spotkaniach z geodetami i komornikami - możliwość dostępu do księgi wieczystej przez Internet. "Chcemy doprowadzić do tego, aby wszyscy obywatele mogli mieć dostęp do swojej księgi wieczystej" - opowiada. "Na początku będzie to tylko wgląd. Trwają jednak prace legislacyjne, aby można było także drogą elektroniczną, w sposób bezpieczny dokonać wpisu do księgi wieczystej. Dokonywałby go np. notariusz, ale zatwierdzany byłby przez sędziego. Takie rozwiązania organizacyjne wraz z proceduralnymi i technicznymi stanowić będą zabezpieczenia przed możliwością złożenia kilku wpisów jednocześnie" - dodaje.

Do 2013 r. zostanie zakończona migracja wszystkich ksiąg wieczystych do wersji elektronicznej. Obecnie zakończono digitalizację ich 50%. Do centralnej bazy danych Ministerstwa Sprawiedliwości przeniesiono już 7,7 mln papierowych ksiąg i zasilono ją 1,8 mln nowych, powstałych wyłącznie w wersji elektronicznej. Po roku 2013, jedenaście ośrodków zajmujących się obecnie digitalizacją ksiąg wieczystych zostanie zaś zamienionych na Ośrodki Zarządzania Informacją. Resort sprawiedliwości chce bowiem dokonać digitalizacji wszystkich swoich dokumentów, począwszy od najmłodszych, a skończywszy na tych, które mają nawet 50 lat. Przez taki okres czasu bowiem część dokumentów musi być przechowywana. Ośrodki Zarządzania Informacją będą w przyszłości prowadzić elektroniczne repozytoria i świadczyć przy tej okazji elektroniczne usługi dla obywateli i firm. Dzięki digitalizacji prawnicy będą zaś mieli łatwy dostęp przez sieć do dokumentów, które potrzebne są im do przygotowania się do rozprawy.

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje bowiem umożliwić przeglądania dokumentów spółek w wersji elektronicznej. Dostęp byłby możliwy dla każdego. "Chcemy, aby wyraźnie zmniejszyły się opłaty za dostęp online. To mogłoby zachęcić ludzi do dostępu do KRS przez Internet. Zwykły wgląd do dokumentów - jak dziś - byłby bezpłatny. Jeśli jednak ktoś będzie chciał pobrać odpis dokumentów spółki, będzie musiał wnieść stosowną opłatę" - opowiada o planach Jarosław Paszke. W Ministerstwie Sprawiedliwości powołany został też zespół renomowanych prawników pod kierunkiem prof. Michała Romanowskiego , którzy pracują nad rozwiązaniem problemu rejestracji spółki przez Internet. W pierwszej kolejności obejmie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż stosunkowo najłatwiej można właśnie je poddać temu procesowi. Technologicznie resort jest już do tego przygotowany.