Minolta 3D 1500

MetaFlash to nowa technologia uzyskiwania obiektów trójwymiarowych z realistycznymi fotograficznymi teksturami bezpośrednio ze świata zewnętrznego. Jest to możliwe dzięki specjalnemu fleszowi i oprogramowaniu do montażu.

MetaFlash to nowa technologia uzyskiwania obiektów trójwymiarowych z realistycznymi fotograficznymi teksturami bezpośrednio ze świata zewnętrznego. Jest to możliwe dzięki specjalnemu fleszowi i oprogramowaniu do montażu.

Minolta 3D 1500

Migawka 3D! Element pośrodku pozwala uzyskiwać dane 3D zamiast fotografii gotowej do modelowania

Obsługa nie jest prosta, sama technologia zaś ograniczona, lecz znajduje zastosowanie do określonego typu obiektów. System jest promowany jako bezpośrednia droga ściągania "prawdziwych" modeli z wyjściem w popularnym formacie 3D, stosowanym w sieci MetaStream (.mts), jak również innymi: VRML, 3DS czy OBJ. Zastosowanie może znaleźć przy tworzeniu katalogów produktów czy w cyfrowych animacjach w sieci - np. można dodać fotorealistyczne twarze do ciała stworzonego w Poserze.

System Minolty oparty jest na Dimage 1500, 1,5-megapikselowym aparacie klasy konsumenckiej z wymienialnym obiektywem. Wielki MetaFlash połączony z aparatem i oprogramowanie opisujące uchwycenie sceny w odpowiedni sposób to prawie cały zestaw. Nie ma bowiem cyfrowego portu do ściągania zdjęć, jest więc potrzebny czytnik karty CompactFlasha.

<font face="Verdana" size="+1" color="white">MetaFlash - zapamięta nas wszystkich

Minolta 3D 1500

Niektóre obiekty lepiej wypadają - ten but jest w pełni trójwymiarowym modelem

Podstawą technologii MetaFlash jest zrobienie dwóch szybkich ujęć w krótkim okresie. Pierwsze to zwykłe zdjęcie z fleszem, drugie zaś korzysta z urządzenia MetaFlash, które rzuca kolorowe paski na obiekt. Przeniesiony do działającego jedynie pod Windows oprogramowania MetaFlash Studio, interpretuje zaburzenia w paskach jako punkty do odtworzenia wysokiej rozdzielczości informacji geometrycznej w formie trójkątów. Konwencjonalna fotografia opisywana jest jako mapa tekstury. System jednak kuleje pod dwoma względami. Pierwsze ograniczenie to wielkość obiektu, który możemy objąć, drugie - to jego kształt. Obiekt powinien mieć od 100 do 500 mm w każdym wymiarze, choć większe można zbudować w sekcje. Tło powinno być czarne, gdyż oprogramowanie je ignoruje. W związku z tym może nie wziąć pod uwagę wszelkich ciemnych elementów naszego obiektu - np. ciemne włosy często zanikają. Czasami udaje się naprawić ten efekt uboczny, sterując kontrolerami MetaFlash Studio. Pełne kształty o wąskiej perspektywie - jak np. skrzydło samolotu - nie wychodzą. Przezroczyste części również demaskują słabość oprogramowania, choćby przy witrażach. MetaStream zaleca "fotografowanie" organicznych i nieregularnych kształtów, jak ubrania, buty czy nie obrażając nikogo twarze. Po czterech tygodniach zmagania się z całą gamą obiektów, nauczyłem się z powodzeniem wczytywać i montować jedynie twarze i rzeczy. Chciałem uzyskać w formie cyfrowej samoloty i samochody, ale wszelkie próby zawiodły.

Interfejs MetaFlash Studio jest analogiczny do oprogramowania MetaCreation, szczególnie Canomy i Posera 4, z "żywymiÓ podglądami obiektów w formie teksturowej, nieteksturowej czy siatki. Podstawową funkcją oprogramowania jest odtworzenie wyjściowych ujęć, złożenia ich razem, aby utworzyć geometrię i tekstury, a następnie poddać renderingowi (z wyborem OpenGL, Direct X albo SreeD) i eksportować w formie .mts lub innego formatu.