Mistrzowie poczty


Messenger

Jeśli nad oknem tekstu listu nie widzisz paska narzędzi do formatowania, wybierz polecenie Edit | Preferences i w sekcji Mail Newsgroups kliknij Formatting. W sekcji Message Formatting zaznacz pole HTML editor, a potem kliknij przycisk OK. Używając paska narzędzi lub innych sposobów (na przykład poleceń z menu Insert i Format) zredaguj prosty list w formacie HTML. Aby zapewnić odbiorcy możliwość odczytania listy, wróć do sekcji Formatting okna dialogowego z preferencjami i zaznacz pole Send the message in plain text and HTML. Chcesz wysłać pełną stronę WWW? Uruchom Navigator wybierz polecenie File | Send Page, a potem zaadresuj i wyślij list (działa to nawet wówczas, gdy domyślnym klientem pocztowym nie jest Messenger).

Outlook 98/2000

Outlook wysyła domyślnie listy poczty elektronicznej jako pliki HTML, nawet jeśli nie dodaje się do nich nic ponad tekst. Chcąc ustanowić domyślnym formatem czysty tekst, wybierz polecenie Narzędzia | Opcje, uaktywnij kartę Format poczty, z listy Format wysyłanych wiadomości wybierz opcję Zwykły tekst i kliknij przycisk OK. Jeśli nawet wprowadzisz tę zmianę, Outlook na listy w formacie HTML będzie nadal odpowiadał w formacie HTML. Aby przed wysłaniem przekształcić taką odpowiedź na zwykły tekst, wybierz polecenie Format | Zwykły tekst.

Outlook Express

Outlook Express, podobnie jak Outlook, wysyła domyślnie pocztę w formacie HTML. Jeśli nie chcesz, by Twoi odbiorcy otrzymywali listy w HTML-u, które są większe i mniej bezpieczne niż czysty tekst, wybierz polecenie Narzędzia | Opcje i zaznacz kartę Wysyłanie i w sekcji Format wysyłania poczty kliknij przycisk Zwykły tekst, po czym kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno. Outlook Express ignoruje to ustawienie w przypadku odpowiedzi na list sformatowany jako HTML. Aby móc wysyłać domyślnie pocztę jako zwykły tekst, wybierz polecenie Narzędzia | Opcje, zaznacz kartę Wysyłanie i usuń zaznaczenie pola Odpowiedz na wiadomości, używając formatu, w jakim zostały wysłane.

Jak skonfigurować program pocztowy, żeby zapisywał kopie wysyłanych listów, ale bez załączników?

Każdy chce mieć większą lub mniejszą ewidencję swojej korespondencji elektronicznej i dlatego większość programów pocztowych ma folder z kopiami wysłanych listów. Jednak nie wszystkie wychodzące wiadomości powinny być zachowywane - a jeśli wszystkie, to przynajmniej nie w całości. Z reguły nie ma sensu archiwizować na przykład dużych dokumentów dołączanych do listów, ponieważ i tak znajdują się one gdzieś na twardym dysku. Oto jak zadbać o linię folderu kopii wysłanych listów:

Eudora

Najpierw należy w ogóle włączyć kopiowanie wychodzących listów: Wybierz w tym celu polecenie Tool | Options, kliknij kategorię Sending Mail, zaznacz pole wyboru Keep copies i kliknij przycisk OK. Następnie otwieraj okresowo skrzynkę nadawczą i klikaj dwukrotnie wszystkie listy z załącznikami (oznaczone ikoną spinacza biurowego). Klikaj nazwę pliku w wierszu Attached nagłówka, aby zaznaczyć plik, i naciskaj przycisk [Delete], odpowiadając następnie twierdząco w wyświetlanym oknie dialogowym.

Messenger

W Messengerze nie można usunąć załączonych plików, nie usuwając całego listu. Chcąc usunąć jedno i drugie, kliknij folder Sent, zaznacz list i naciśnij przycisk [Delete]. Jedyną możliwością jest wybranie polecenia Edit | Preferences, kliknięcie pozycji Copies and Folders w sekcji Mail Newsgroups oraz usunięcie zaznaczenia z wszystkich pól w grupie When sending a mail message, automatically. Powstrzyma to Messenger przed zachowywaniem wszelkich załączników - w tym również, niestety, kopii wysyłanych listów.

Outlook 98/2000

Outlook nie oferuje ustawienia zachowania w folderze Wysłane elementy kopii listów wychodzących bez załączników. Nie oznacza to jednak, że nie masz kontroli nad tym folderem. Jeśli nie potrzebujesz kopii wysyłanych wiadomości, wybierz polecenie Widok | Opcje, usuń zaznaczenie pola wyboru Zapisuj wysłane wiadomości w folderze i kliknij przycisk Zamknij. Jeśli chcesz usunąć załączniki z listów już znajdujących się w folderze Wysłane elementy, otwórz list, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę załącznika i wybierz polecenie Usuń.

Outlook Express

Podobnie jak w Outlooku, nie ma sposobu na powstrzymanie programu przed zapisywaniem wszystkich załączników do wysyłanych listów. Aby wyłączyć zapisywanie kopii wychodzących listów - z załącznikami i bez - wybierz polecenie Narzędzia | Opcje i usuń zaznaczenie pola wyboru Zapisz kopie wysłanych wiadomości w folderze "Elementy wysłane". Następnie, aby zapisać pojedyncze listy w folderze Wysłane elementy, podobnie jak przed wysłaniem listu, wybierz polecenie Plik, Kopiuj do folderu, zaznacz folder Wysłane elementy i kliknij przycisk OK.