Mistrzowie poczty


Jak zaszyfrować listy, aby nikt niepowołany nie miał do nich dostępu?

Jeśli używasz konta swojego pracodawcy do prywatnych celów (przyznaj się - każdy to robi) lub prowadzisz poufną korespondencję przez serwer pocztowy swojego usługodawcy internetowego, masz powody do dbania o tajność. Oto jak można szyfrować pocztę:

Eudora

Ponieważ Eudora Pro obsługuje plug-iny, możesz dołączyć do niej popularne narzędzie szyfrujące PGP (Pretty Good Privacy). Bezpłatny pakiet PGP można ściągnąć spod adresu web.mit.edu/network/pgp.html. Po zainstalowaniu PGP na pasku narzędzi Eudory pojawi się kilka nowych ikon, a w menu Edit | Message | Plug-ins - kilka nowych poleceń. Nie zapomnij o udostępnieniu odbiorcom klucza publicznego.

Messenger

Wbudowane szyfrowanie to jedna z licznych atrakcji Messengera, ale żeby z niego korzystać, trzeba najpierw uzyskać cyfrowy identyfikator. Wybierz polecenie Communicator | Tools | Security Info. Kliknij łącze Yours w sekcji Certificates i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (identyfikator kosztuje 15 dolarów rocznie). Musisz też uzyskać cyfrowy identyfikator każdego odbiorcy, do którego chcesz wysyłać zaszyfrowane listy. Gdy to zostanie spełnione, kliknij kartę Message Sending Options (ostatnia pozycja w kolumnie z lewej strony pola To: ) i zaznacz pole Encrypted.

Otrzymywanie poczty

Jak przypisać priorytety listom znajdującym się w skrzynce odbiorczej?

Jak znaleźć, mając dziesiątki listów do przeczytania, te, które wymagają natychmiastowej reakcji, a jak ignorować reklamy i mniej pilne wiadomości? Oto garść wskazówek.

Eudora

Wybierz polecenie Tools | Filters, kliknij New i wybierz odpowiednie kryteria nagłówka (na przykład zapis "From: contains [email protected]" spowoduje nadanie listom pochodzącym z cytowanego adresu szczególnej wagi). Z listy rozwijanej z sekcji Action wybierz opcję Make Priority, a w polu, które się pojawi, wybierz priorytet od najwyższego (Highest) do najniższego (Lowest). Zamknij okno Filter i odpowiedz pozytywnie na pytanie o zapisanie zmian w filtrach. Aby posortować według priorytetu wiadomości z dowolnego folderu, kliknij kolumnę Priority.

Messenger

Chcąc przypisać priorytety otrzymywanym listom, wybierz polecenie Edit | Message Filters, kliknij New i skonfiguruj odpowiednie kryteria (na przykład "subject contains PC World TipsŇ). W kolejnej sekwencji wybierz polecenie Change priority i określ jeden z sześciu stopni priorytetu. Nazwij filtr (górne pole) i kliknij przycisk OK. Możesz odtąd sortować wiadomości według priorytetów, klikając odpowiednią kolumnę w nagłówku.

Outlook 98/2000

Flagi wiadomości to narzędzia Outlooka, dzięki którym ważne listy nie umkną twojej uwadze i nie trafią niezauważone na spód skrzynki odbiorczej. Aby oflagować wiadomość (zaznaczyć do późniejszego czytania), kliknij ją prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Flaga monitująca, a potem wybierz z listy Flaga pozycję odpowiadającą akcji, którą zamierzasz podjąć w odniesieniu do wiadomości. Za pomocą listy Na kiedy określ datę ważności flagi. Gdy nadejdzie czas, Outlook wyświetli przypomnienie.

Outlook Express

Choć flagom wiadomości z programu Outlook Express 5 brak przypomnień i kategorii, z pewnością mogą sygnalizować ważny list. Aby oznaczyć flagą wiadomość, zaznacz wiadomość i wybierz polecenie Wiadomość | Oflaguj wiadomość. Chcąc zobaczyć wszystkie oflagowane wiadomości u góry skrzynki odbiorczej, kliknij kolumnę z flagą, aby posortować obiekty wedle statusu oflagowania. W programie Outlook Express 4 brak funkcji flagowania wiadomości.

Outlook 98/2000

Outlook nie ma własnych narzędzi szyfrujących. Chcąc zakodować list, wybierz polecenie Widok | Opcje | Zabezpieczenia, zaznacz pole wyboru Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości i kliknij przycisk OK. Również i w tym przypadku musisz kupić cyfrowy identyfikator od jednej z organizacji certyfikujących; wybierz polecenie Narzędzia | Opcje | Zabezpieczenia i kliknij przycisk Pobierz identyfikator cyfrowy. Jest to bezpośrednie łącze do Verisign - ośrodka oferującego bezpłatne szśćdziesięciodniowe próbne certyfikaty cyfrowe. Pełna rejestracja kosztuje 15 dolarów rocznie.

Outlook Express

Abyś mógł szyfrować listy programu Outlook Express, Twój odbiorca musi mieć osobisty identyfikator cyfrowy. Od czasu, gdy ktoś przyśle Ci list z cyfrowym podpisem, możesz wysyłać do niego odpowiedzi, używając jego klucza szyfrującego - w tym celu kliknij przycisk Szyfruj na pasku narzędzi w oknie redagowania listu. Jeśli jednak nie masz własnego identyfikatora, nie będziesz mógł odczytywać zaszyfrowanych listów ze swojego folderu Wysłane elementy ani odbierać zaszyfrowanej poczty. Aby wykupić własny identyfikator (albo ściągnąć wersję sześćdziesięciodniową), wybierz polecenie Narzędzia | Opcje, zaznacz kartę Zabezpieczenia i kliknij przycisk Pobierz identyfikator cyfrowy. Następnie wybierz dostawcę certyfikatów i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami dotyczącymi sposobu ściągania i instalowania identyfikatora. Twoi odbiorcy mogą korzystać z PGP. Więcej informacji na temat ściągania i wykorzystywania narzędzia bezpłatnego znajdziesz na stronie web.mit.edu/network/pgp.html.