Mistrzowie poczty


Jak duży może być załącznik?

Choć świat e-maili nie zna oficjalnego ograniczenia rozmiaru załączników, wielu dostawców usług internetowych i administratorów kontroluje rozmiar przesyłanych danych, aby uniknąć zatkania utrzymywanych systemów. Zanim więc wyślesz komuś załącznik o rozmiarze 10 MB, sprawdź wymagania określone przez Twojego dostawcę i dostawcę Twojego odbiorcy.

Które pliki multimedialne najlepiej poddają się kompresji?

Niektóre pliki multimedialne, takie jak grafiki JPEG, dźwięki MP3, rysunki GIF czy filmy MPEG, są już skompresowane, więc oszczędność miejsce na skutek ich zzipowania jest wątpliwa. Niemniej spakowany rysunek BMP czy dokument tekstowy albo arkusz kalkulacyjny może się skurczyć do jednej czwartej pierwotnej objętości. Jeżeli chcesz wysyłać dokumenty bez jawnej kompresji, przekonwertuj je na format zawierający kompresję (taki jak MPEG czy MP3).

Jak kontrolować spam?

Poniżej podajemy, jak radzić sobie z jednym z poważniejszych problemów w Internecie - z pocztą śmietnikową, spamem czy cyfrową mielonką.

Eudora

Klikaj każdą otrzymaną wiadomość prawym przyciskiem myszy i wybieraj z menu podręcznego polecenie Make Filter. W sekcji Action zaznaczaj pole Delete Message (Transfer to Trash). Pozostawiaj wszystkie pozostałe opcje w ustawieniach domyślnych. Kliknij Create Filter.

Organizowanie wiadomości

Jak posortować pocztę?

Nie zamierzasz chyba wiecznie trzymać wszystkich swoich listów w skrzynce odbiorczej? Najlepiej umieścić je w osobnych folderach. Skrzynkę odbiorczą warto utrzymywać pustą - w ten sposób łatwiej będzie utrzymać porządek i odszukać potrzebny list.

Eudora

Uważaj na etykiety. Eudora może Cię łatwo zmylić, bo zawiera dwie kategorie pojemników na wiadomości: skrzynki pocztowe (zawierające listy) i foldery (które nie mogą zawierać listów). Foldery służą do przechowywania wyłącznie skrzynek pocztowych. Aby utworzyć nową skrzynkę pocztową, wybierz polecenie Mailbox | New. Wpisz nazwę skrzynki i kliknij przycisk OK.

Messenger

Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący folder na liście folderów z lewej strony okna Messengera i wybierz z menu podręcznego polecenie New Subfolder. Nadaj mu nazwę i kliknij przycisk OK, aby utworzyć nowy folder zagnieżdżony w oryginalnym. Organizację folderów można dowolnie formować za pomocą przeciągania i upuszczania.

Outlook 98/2000

Aby utworzyć podfolder w Skrzynce odbiorczej, wybierz polecenie Plik | Nowy | Folder, wpisz nazwę folderu i kliknij przycisk OK. Outlook zapyta, czy skrót do folderu chcesz umieścić na pasku Outlooka. Jeśli odpowiesz twierdząco, Outlook doda skrót do sekcji Moje skróty. Chcąc przenieść skrót w inne miejsce paska Outlooka, przeciągnij go nad wybraną lokalizację i poczekaj, aż ta się otworzy, po czym upuść obiekt.

Outlook Express

Chcąc utworzyć nowy folder, zaznacz pozycję Foldery lokalne (pozycję Outlook Express w OE 4) albo dowolny z jej podfolderów, wybierz polecenie Plik | Folder | Nowy (lub Plik | Folder | Nowy folder w OE 4). Nadaj nazwę nowemu folderowi, określ istniejący folder, w którym chcesz umieścić nowo tworzony obiekt, i kliknij przycisk OK.

Messenger

Aby utworzyć regułę wykluczającą spam, wybierz polecenie Edit | Message Filters, kliknij New, nazwij filtr i zdefiniuj regułę tak, by brzmiała "the sender of the message is'Ň + pełny e-mail do spamera. Ustaw akcję (po słowie "thenŇ) i kliknij przycisk OK.

Outlook 98/2000

Wybierz polecenie Narzędzia | Organizuj, kliknij hiperłącze Wiadomości-śmieci i włącz zaznaczanie obu typów wiadomości (wiadomości-śmieci i wiadomości "dla dorosłych") wybranym kolorem lub przenoszenie ich do wybranych folderów, po czym zamknij panel Organizuj. Gdy przyjdzie do Ciebie jakiś niechciany list, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wiadomości śmieci, a potem wskaż jedną z kategorii wiadomości-śmieci.

Outlook Express

Aby nie otrzymywać listów od konkretnego nadawcy, otwórz list od niego, kliknij prawym przyciskiem myszy adres w polu Od i wybierz polecenie Block Sender. Gdy następny raz otrzymasz od niego list, Outlook Express 5 automatycznie przeniesie go do folderu Usunięte elementy. W OE 4 musisz wybrać polecenie Narzędzia | Asystent skrzynki odbiorczej, kliknąć przycisk Dodaj, po czym zdefiniować regułę usuwania z serwera wszystkich wiadomości przychodzących z adresu z pola Od.