Mistrzowie poczty


Jak skonfigurować powiadamianie o przychodzącej poczcie?

Większość programów pocztowych pozwala zdecydować, jak się ma odbywać powiadamianie o nowej poczcie. Wiele osób woli używać własnych powiadomień z plików dźwiękowych niż korzystać z tych, w które domyślnie został zaopatrzony klient pocztowy. Oto sposób postępowania:

Eudora

Eudora może poinformować Cię o nadchodzącej poczcie na kilka sposobów; najbardziej zauważalne jest powiadamianie dźwiękowe. Wybierz polecenie Narzędzia | Opcje, przewiń w dół listę kategorii i kliknij ikonę Getting Attention. Pousuwaj zaznaczenia wszystkich pól oprócz Play a sound. Kliknij szary prostokąt bez nazwy pod opcją i wybierz plik wav.

Messenger

Messenger może odtwarzać powiadomienia dźwiękowe z chwilą otrzymania poczty, ale do definiowania bardziej zaawansowanych powiadomień trzeba otworzyć folder Communicator Utilities (zawarty w folderze Netscape Communicator w menu Start) i kliknąć opcję Netscape Mail Notification. Narzędzie to konfiguruje się, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Envelope na zasobniku systemowym. Wybierz polecenie Options i dostań się do kart z różnymi ustawieniami. Na końcu przeciągnij skrót Mail Notification do podmenu Autostart z menu Start, aby aplet ten był uruchamiany automatycznie po uruchomieniu komputera.

Outlook 98/2000

Aby Outlook powiadamiał o ważnych listach przychodzących, wybierz polecenie Narzędzia | Kreator reguł i kliknij przycisk Nowa. Pojawi się okno Kreatora reguł. Wybierz w nim pozycję Powiadamianie o nadejściu ważnej wiadomości i kliknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego okna dialogowego kreatora. Wskaż warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby wiadomość przychodzącą można było uznać za ważną, po czym znów kliknij przycisk Dalej. W kolejnym oknie kreatora określ działania, jakie mają być podejmowane po przyjściu ważnej wiadomości. Znów kliknij przycisk Dalej; spowoduje to dodanie reguły wykluczającej do zbioru zdefiniowanych wcześniej reguł. W ostatnim oknie nadaj nazwę regule i kliknij przycisk Zakończ.

Outlook Express

Outlook Express domyślnie w chwili odebrania listu odtwarza dźwięk (aby go wyłączyć, wybierz polecenie Narzędzia | Opcje i kliknij kartę Ogólne, usuń zaznaczenie z pola wyboru Odtwórz dźwięk, gdy przychodzą nowe wiadomośc). Chcąc zmienić odtwarzany plik dźwiękowy, kliknij dwukrotnie ikonę Dźwięki w Panelu sterowania Windows, przewiń listę w dół do pozycji związanej z powiadamianiem o nowej poczcie i kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać nowy plik. Chcąc oznaczyć wiadomość jako ważną w Outlook Expressie 5, wybierz polecenie Narzędzia | Reguły wiadomości | Poczta, przewiń listę i zdefiniuj warunki dla reguły oznaczającej ważne wiadomości. Następnie wskaż żądaną czynność dla ważnej wiadomości i kliknij przycisk OK. Asystent skrzynki odbiorczej OE 4 nie oferuje analogicznej możliwości, ale można ją zdefiniować ręcznie i odpowiednio nazwać.

Jak szybko rozpoznać spam?

Większość listów-śmieci zdradza się krzykliwymi nagłówkami typu "Get rich quick", "Hot XXX GirlsŇ, "Free vacations". Jeszcze większe szanse na rozpoznanie spamu daje analiza adresu. Typowy adres zawiera dużo cyfr, na przykład [email protected], albo nazwy firm, których nie ma (choć ostatnio pojawiła się fala listów podszywających się pod znane adresy, na przykład ibm.net). Warto też zwrócić uwagę na pokaźne ilości wykrzykników w temacie wiadomości. Im więcej wykrzykników, tym szybciej list należy wyrzucić do kosza.