Mistrzowie poczty


Zarządzanie skorowidzami adresowymi

Jak najprościej dodać dane nowej osoby do skorowidza adresowego?

Cóż, nadszedł czas zamiany małych notesików z adresami znajomych na elektroniczne wersje skorowidzów. Czy trzeba to wszystko przepisać? Niekoniecznie.

Eudora

Aby dodać dane adresowe do skorowidza, podświetl nagłówek listu lub po prostu otwórz list. Wybierz polecenie Special | Make Address Book Entry lub naciśnij kombinację klawiszy [Ctrl+K]. Zyskasz możliwość zmiany nazwy listy przed dodaniem nazwiska do skorowidza.

Messenger

Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek listu lub kliknij jego treść w oknie podglądu. Wybierz polecenie Add Sender to Address Book z menu podręcznego. Skontroluj poprawność wpisanych informacji, ewentualnie dodaj jakieś własne informacje (uzupełniając szczegóły na kartach Contact i Notes), po czym wybierz książkę adresową, do której chcesz wstawić rekord (w górnym polu). Kliknij przycisk OK.

Outlook 98/2000

Otwórz wiadomość, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwisko odbiorcy lub jego adres e-mail w wierszu Od i wybierz polecenie Dodaj do kontaktów. Wpisz ewentualnie dodatkowe informacje, po czym kliknij przycisk Zapisz i zamknij na pasku narzędzi.

Outlook Express

Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość w wykazie wiadomości i wybierz polecenie Dodaj nadawcę do książki adresowej. W OE 4 trzeba najpierw otworzyć wiadomość, potem kliknąć prawym przyciskiem myszy adres w polu Od i dodać pozycję do książki adresowej za pomocą polecenia z menu podręcznego.

Można też zapełnić skorowidze adresowe danymi z publicznych internetowych książek telefonicznych (serwerów typu BigFoot). Aby to zrobić, wybierz polecenie Narzędzia | Książka adresowa | Edycja | Znajdź osoby (Edycja | Znajdź w OE 4), wybierz usługę, z której chcesz skorzystać przy wyszukiwaniu, wpisz kryteria wyszukiwania i kliknij przycisk Znajdź teraz.

Jak tworzyć grupy adresów?

Grupowanie adresów użytkowników poczty elektronicznej jest przydatne, jeśli często wysyłasz listy do wielu osób jednocześnie - na przykład do wszystkich piętnastu uczestników jakiegoś projektu albo do grona przyjaciół, którym przekazujesz zasłyszane tu i ówdzie ciekawostki albo kawały (taki list nie nazywa się spamem, jeśli ty go wysyłasz).

Eudora

Otwórz książkę adresową (wybierając polecenie Special | Address Book lub naciskając klawisze [Ctrl+L]) i kliknij przycisk New. Wpisz nazwę wykazu i kliknij OK. Upewnij się, że karta Address(es) znajduje się pośrodku i z prawej, a potem wpisz pełny adres odbiorcy lub jego alias. Oddzielaj poszczególne wpisy przecinkami lub naciskaj klawisz [Enter] po każdym adresie. Najprostszym sposobem dodania adresów jest kopiowanie i wklejanie ich w książce adresowej.

Messenger

Otwórz książkę adresową (klawiszami [Ctrl+Shift+2] lub poleceniem Communicator | Address Book) i kliknij ikonę Create a New List. Nazwij listę; możesz pozostawić pusty alias listy i opis. Przesuń okno Mailing List na bok, aby zobaczyć również książkę adresową, a potem przeciągaj nazwy z książki i upuszczaj je na liście. Kiedy skończysz, kliknij przycisk OK.

Outlook 98/2000 i Outlook Express

Aby utworzyć listę wysyłkową, wybierz polecenie Narzędzia | Książka adresowa (lub naciśnij klawisze [Ctrl+Shift+B]). Następnie wybierz polecenie Plik | Nowa grupa (lub naciśnij [Ctrl+G]). Aby dodać członków grupy z istniejącej książki adresowej, kliknij przycisk Wybierz członków, zaznaczaj nazwiska w lewym panelu otwartego w ten sposób okna dialogowego i klikaj przycisk Wybierz, przenoszący je do prawego panelu. Na końcu kliknij przycisk OK. Chcąc dodać kogoś do listy i książki adresowej, kliknij przycisk Nowy kontakt, a potem wypełnij pola z danymi osoby i zakończ wpis przyciskiem OK albo po prostu wpisz adres e-mail osoby we właściwym polu u dołu okna Właściwości i kliknij przycisk Dodaj (albo OK w OE 4). Wpisz nazwę w polu Nazwa grupy i kliknij OK.