Mistrzowie poczty


Reguły i filtry

Jak skonfigurować program pocztowy, aby automatycznie przekazywał listy do wskazanych folderów?

A więc zmęczyło Cię ciągłe ręczne przenoszenie listów do folderów, do których przynależą. Dlaczego tak późno? Program pocztowy może to robić za Ciebie automatycznie z chwilą otrzymania poczty.

Eudora

Do rozlokowywania listów w odpowiednich folderach w Eudorze służą filtry. Utwórz nowy filtr (wybierając polecenie Filters z menu Tools i klikając New), określ kryteria w polu Header: (From: lub Subject: ), wypełnij następne dwa pola i w sekcji Action wybierz pozycję Transfer To. Kliknij szary prostokąt z prawej i wybierz folder docelowy.

Messenger

Wybierz polecenie Edit, Message Filters i kliknij New. Określ kryteria reguły (na przykład "the sender of the message contains @pcworld.com"). Ustaw kolejny wiersz na wartość then Move to folder + nazwa żądanego foldera (wybranego z listy). Zmień nazwę filtra w górnym polu i kliknij przycisk OK.

Outlook 98/2000

Gdy utworzy się dodatkowe foldery, łatwo automatycznie przenosić do nich przychodzące listy. Wystarczy zdefiniować regułę analogiczną do powiadamiającej o nadejściu ważnej wiadomości (opisanej wcześniej), tylko trzeba wybrać operację przenoszenia elementu do wskazanego folderu, a nie operację powiadamiania.

Outlook Express

Chcąc przenieść konkretną wiadomość do jakiegoś foldera, wybierz polecenie Narzędzia | Reguły wiadomości | Poczta, określ warunki reguły i zaznacz pole Przenieś ją do folderu w wykazie operacji. Kliknij hiperłącze na liście Opis reguły i przejdź do wybranego folderu. W OE 4 wybierz polecenie Narzędzia | Asystent skrzynki odbiorczej i wpisz żądane kryteria, wybierz Przenieś do, kliknij przycisk wyboru folderu, zlokalizuj folder, a na końcu kliknij przycisk OK.

Jak zdefiniować automatyczne odpowiadanie na listy, gdy Cię nie ma?

Wszyscy myślą, że ich ignorujesz, a ty tylko wylegujesz się na plaży na Majorce. Oto jak poinformować osoby przysyłające Ci listy, że jesteś nieobecny.

Eudora

Aby Eudora automatycznie odpowiadała na listy, utwórz wiadomość ze standardową odpowiedzią i pozostaw jej pole Do: puste. Wybierz polecenie File | Save As Stationery i zapisz wiadomość. Wybierz polecenie Tools | Filters i kliknij New. Wybierz To: na liście rozwijanej Header, a is w kolejnym polu; w trzecim polu wpisz swój adres pocztowy. Wybierz polecenie Action | Reply with; z listy rozwijanej, która się ukaże z prawej strony, wybierz plik papeterii. Gdy Twój komputer będzie włączony, a w nim uruchomiona Eudora (o ile oczywiście będzie automatycznie odbierać pocztę), do każdej wiadomości przychodzącej zostanie automatycznie wystosowana odpowiedź.

Messenger

Messenger nie potrafi generować automatycznych odpowiedzi, ale można do tego celu użyć narzędzia zewnętrznego. Możesz na przykład ściągnąć sobie AutoReply (spod adresu www.locutuscodeware.com) - narzędzie generujące automatyczne odpowiedzi. Program można zarejestrować za 15 dolarów, a daje się go skonfigurować do odbierania poczty z aż pięciu kont POP3.

Outlook 98/2000

Weź głęboki oddech. Najpierw wybierz polecenie Plik | Nowy | Wiadomość pocztowa, wpisz tekst automatycznej odpowiedzi, a potem wybierz polecenie Plik | Zapisz jako i wpisz jakąś nazwę pliku. Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję Szablon Outlook (oft), kliknij przycisk Zapisz. Zamknij okno wiadomości bez ponownego zapisywania listu. Teraz wybierz polecenie Narzędzia | Kreator reguł i kliknij Nowa. Zaznacz opcję Przenoszenie nowych wiadomości od określonej osoby i kliknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego okna dialogowego kreatora. Usuń zaznaczenie opcji od określonych nadawców i zaznacz opcję z moim nazwiskiem w polu Do. Znów kliknij przycisk Dalej. Teraz usuń zaznaczenie opcji przenieś ją do folderu, przewiń w dół i zaznacz opcję odpowiedz na nią wykorzystując szablon. Kliknij łącze do szablonu w oknie Opis reguły i wybierz Szablony użytkownika w systemie plików z listy Szukaj w (w Outlooku 98 będziesz musiał przejść do foldera \Program Files\Microsoft Office\Szablony\Outlook), wskaż utworzony przed chwilą szablon i kliknij przycisk Otwórz. Znów kliknij przycisk Dalej i określ ewentualne odstępstwa od reguły. W ostatnim oknie nazwij regułę i kliknij przycisk Zakończ. Uff! Gotowe.

Outlook Express

Wybierz polecenie Plik | Nowy | Wiadomość pocztowa i wpisz tekst automatycznej odpowiedzi. Wybierz polecenie Plik | Zapisz jako, podaj jakąś nazwę pliku i wybierz z listy Zapisz jako typ opcję Poczta (eml). Kliknij przycisk Zapisz i zamknij okno nowej wiadomości. W OE 5 wybierz Narzędzia | Reguły wiadomości | Poczta i kliknij Nowa. Określ warunki dla reguły automatycznej odpowiedzi, określ operacje wykonywane automatycznie przez regułę i kliknij hiperłącze do wiadomości, aby wskazać zredagowany wcześniej list (plik eml). Kliknij dwa razy przycisk OK. W OE 4 wybierz polecenie Narzędzia | Asystent skrzynki odbiorczej, kliknij Dodaj i wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria, zaznacz Odpowiedz używając i wskaż zredagowany wcześniej list (plik eml). Na końcu kliknij przycisk OK.

Pliki wspomniane w tym artykule można znaleźć pod adresem www.pcworld.com/magazine.