Mizerna koniunktura w styczniu

IBnGR ogłosił notowania wskaźnika koniunktury w kraju i w rozbiciu na poszczególne województwa w styczniu br. Nastroje i ocena bieżącej sytuacji są wśród przedsiębiorców dość podłe, optymistyczniej natomiast zapatrują się na przyszłość.

Badanie wskazuje na pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw w porównaniu do grudnia ub.r.: wskaźnik bieżącego klimatu koniunktury spadł do poziomu -14,3 punktu z 2,4 punktu. Notowanie jest wyraźnie gorsze niż przed rokiem: w styczniu 2004 roku wynosiło ono -0,8 (oceny ówczesne były, podobnie jak obecnie, gorsze dla poprzedniego miesiąca).

Najgorsze oceny koniunktury odnotowane zostały w przemyśle, gdzie wskaźnik wyniósł -17,2 punktu, natomiast w handlu i usługach (-15,8 punktu). W styczniu, także sektor bankowy uważał, że koniunktura była gorsza niż w grudniu - wartość wskaźnika wyniosła -2 punkty.

Optymistyczniej przedsiębiorcy zapatrują się natomiast na przyszłość. Wskaźnik prognostyczny wyniósł w styczniu ponad 20 punktów - najwyższy był w bankach (62 punkty), natomiast w handlu i usługach oraz przemyśle wyniósł odpowiednio 19,5 oraz 9,4 punktu.

Według analityków IbnGR, styczniowe wyniki nie dają jeszcze podstaw do wnioskowania na temat możliwego tempa wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale. Pogorszenie ocen ma charakter sezonowy, choć jest wyraźniejsze niż w latach poprzednich.

W rozbiciu na poszczególne województwa, IbnGR zaobserwował, że jedynie w województwie warmińsko-mazurskim przedsiębiorcy nie odczuli w styczniu br. pogorszenia koniunktury. W pozostałych przypadkach zanotowane zostały ujemne wartości wskaźników. Najgorzej wypadły województwa: świętokrzyskie, lubuskie i dolnośląskie, w których notowanie bieżącego wskaźnika koniunktury spadło poniżej -30 punktów. Z drugiej jednak strony, we wszystkich niemal województwach przeważa optymizm co do rozwoju sytuacji w nadchodzących miesiącach. Wyjątkiem są województwa lubelskie i świętokrzyskie, gdzie prognostyczne wskaźniki indeksu są ujemne (odpowiednio -1,7 i aż -17 punktów).


Zobacz również