Młoda nadzieja

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia 121 najbardziej obiecującym doktorantom i młodym doktorom.

Tegoroczni laureaci są najczęściej związani z uniwersytetami (63 osób), instytutami PAN (19 osób) oraz uczelniami technicznymi (18 osób). Śreadnia wieku to 28 lat. Roczne stypendia krajowe wynoszą po 20 tysięcy zł.

W tym roku największa liczba stypendystów pochodzi z Uniwersytetu Warszawskiego (16), Uniwersytetu Jagiellońskiego (12) i Uniwersytetu Gdańskiego (8). Laureaci najczęściej reprezentują chemię (13 stypendystów), fizykę (11), prawo (9), literaturoznawstwo oraz medycynę i biologię medyczną. Najwięcej stypendystów rekrutuje się z Warszawy (39), Krakowa (20), a także z Wrocławia, Gdańska i Poznania.

Stypendia stanowią rodzaj wyróżnienia dla młodych (w wieku do 30 lat) naukowców, dopiero rozpoczynających karierę naukową, lecz mogących się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. W tegorocznej edycji konkursu FNP o stypendium walczyło 820 kandydatów.

Laureatów wyłoniono w drodze konkursu, w którym niezależni recenzenci oceniali dorobek kandydatów, udokumentowany publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, największa w Polsce pozabudżetowa instytucja wspierająca naukę, od 1993 roku przyznaje najzdolniejszym młodym naukowcom roczne stypendia krajowe. Od tego roku program nosi nazwę START. To już 14. edycja konkursu. Grono laureatów wszystkich edycji konkursu liczy 1464 osoby.