Młodszy za pół ceny!

Firma NewTek jest producentem profesjonalnego oprogramowania do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D. Ostatnio programiści z NewTek utworzyli lżejszą odmianę aplikacji Light-Wave 3D w postaci Inspire 3D.

Firma NewTek jest producentem profesjonalnego oprogramowania (Video Toaster, LightWave 3D) do tworzenia fotorealistycznej grafiki 3D. Ostatnio programiści z NewTek utworzyli lżejszą odmianę aplikacji Light-Wave 3D w postaci Inspire 3D - programu przeznaczonego dla grafików i projektantów stron WWW. Inspire 3D powstał przez usunięcie z Lightwave 3D tych opcji, których braku początkujący użytkownik nie zauważy, z kolei profesjonalista nie mógłby się bez nich obyć. W ten sposób NewTek zdobywa klientów niższą ceną, nie pozbawiając ich atrakcyjniejszych produktów.

Młodszy za pół ceny!
Inspire 3D zawiera dwa moduły: Modeler i Layout. Do pierwszego wprowadzamy podstawowe materiały i tworzymy w nim obiekty. Do dyspozycji mamy zbiór prymitywnych brył, krzywe podstawowe oraz MetaNURBS do nadawania obiektom właściwości organicznych. Inspire 3D sam nie wykrywa fontów systemowych, ale pozwala na ich wykorzystywanie oraz dodawanie własnych. Obiekty możemy modyfikować standardowymi narzędziami na poziomie wierzchołków lub ścian, a dużym plusem jest łatwe wybieranie elementów i wierzchołków (w szczególności wielokątów) oraz szybkie dzielenie powierzchni. Przydatne narzędzia Jitter (nadawanie tzw. szumu powierzchni), Vortex, Magnet, Pole i DragNetumożliwiają plastyczne deformowanie obiektów. Przypominają modyfikator FreeFormDeform(FFD) z 3D Studio MAX i pozwalają formować modele jak z plasteliny. Operacje Boolean oraz Drill, Merge, Lofting, Lathe, Mirror, Bevel i Smooth Shift to już standardowe funkcje programów do grafiki 3D. Podczas modelowania dostępne są cztery warstwy, w których tworzymy nawet bardzo skomplikowane obiekty łączone z elementami 2D. Dotychczas warstwy były tylko w LightWave 3D. Na karcie OpenGL(QD3D) Inspire 3D pozwala oglądać projekt w 24-bitowej głębi kolorów, wprawdzie zrenderowany w czasie rzeczywistym(!) ale za cenę obniżenia dokładności. Zwiększa to znacznie wymagania i obciąża procesor, lecz bardzo ułatwia pracę, bo nie traci się czasu na próbny rendering. Do Inspire 3D można importować pliki z Adobe Illustrator'a i konwertować je na modele 3D. Jedyna niedogodność to brak panelu do precyzyjnego określania wymiarów lub zakresu czynności, ale możemy rysować, bazując na samych współrzędnych.

Młodszy za pół ceny!
Moduł Layout to edycja, obróbka i manipulowanie przestrzenią 3D. Tu tworzymy scenę. Nawigacja po dostępnych opcjach przetwarzania jest prosta dzięki bocznej listwie, na której pojawiają się wszystkie dostępne narzędzia do wykonania czynności - nie ma więc zasłaniania widoku wieloma okienkami. Interfejs różni się wprawdzie od standardowych aplikacji, ale todobrze. Jest przejrzysty i dość intuicyjny, z czasem bez problemów można się przestawić na pracę w zaawansowanym LightWave 3D tym łatwiej, że oba programy są ze sobą kompatybilne m.in. w zakresie importowania i eksportowania w sumie 70 plików, filtrów Photoshopa i plug-in'ów. Zaletą programu, jest i to, że Inspire 3D wykorzystuje słynny, uznany za najlepszy i najszybszy na świecie engine renderowania używany przez samego LightWave'a, dający możliwość tworzenia fotorealistycznego otoczenia nawet z takimi subtelnościami jak np. flara obiektywu (Lens Flare). Wstawianie obiektów do Layout i do Modelera wykonuje się z pomocą poleceń GET i PUT, dzięki czemu przeniesienie obiektu ze sceny do modelera i odwrotnie to żaden problem.

Młodszy za pół ceny!
W module Layout tworzymy też animację, która jest trzecim po renderingu i modelerze najmocniejszym punktem programu. Szybkość działania, płynność oraz dużo funkcji edycyjnych, wszechstronna kontrola kamery, zaawansowane efekty świetlne, rozmycia w ruchu, hierarchiczne łączenie obiektów oraz Inverse Kinematics czynią z Inspire 3D profesjonalne narzędzie animacyjne. Wprawdzie większość programów do grafiki 3D posiada wiele z opisanych narzędzi, lecz Inspire 3D jest tańszy. Dzięki 1600 wbudowanym obiektom, teksturom i przykładowym scenom oraz dobremu podrę-cznikowi praca z nim od razu jest efektywna.

Inspire 3D to kompletny pakiet 3D, niestety, o dużych wymaganiach sprzętowych.

Młodszy za pół ceny!
Chociaż nie wymaga zewnętrznego renderera i może korzystać ze wszystkich kompatybilnych dodatków do LightWave'a, potrafi jednak mniej niż starszy brat, ale jest o połowę tańszy. Nie potrafi tworzyć map typu Crust i Vein oraz modelować zginania się mięśni w systemach kostnych. Nie ma niektórych przydatnych opcji kamery m.in. Depth of Field, narzędzi z Modelera: Knife, Quantise, Patch, Skin, Morph oraz obróbki tła. Zubożone są też opcje cieniowania i mapy displacement, ale są to raczej już tylko wyrafinowane dodatki.