Młodzi i bogaci (raczej) czytelnicy blogów

W Stanach Zjednoczonych co trzeci internauta jest czytelnikiem blogów. W ciagu roku liczba osób zainteresowanych publikowanymi tam treściami wzrosła o 56% do prawie 59 mln. Wśród czytelników blogów najliczniejsza grupę stanowią internauci w wieku 18-34 i dochodach w przedziale 40 tys. - 60 tys. USD rocznie, czyli zdecydowanie zamożni.

Internauci w wieku 12-17 lat są ponadprzeciętnie zainteresowani materiałami publikowanymi na blogach. Affinity index wyniósł dla nich 121, podczas gdy dla osób w wieku powyżej 55 lat jedynie 81.

Dochody gospodarstwa domowego czytelników blogów należą do najwyższych. O ile w grupie osób zarabiających mniej niż 25 tys. USD rocznie jedynie 8,7% stanowią czytelnicy blogów, w grupie osób o dochodach 60 tys.-75 tys. USD odnajdziemy ich już 14,8%, zaś wśród najzamożniejszych gospodarstw z dochodami powyżej 75 tys. USD czytelnikami blogów jest już 41,3%.

Najpopularniejsze serwisy blogowe wśród osób je czytających to Blogger - 20,8 mln czytelników, blogi na MySpace - 14,43 mln czytelników, MSN Spaces - 9,56 mln, xanga.com - 7,15 mln i Yahoo!360 - 4,94 mln.

Najdynamiczniej rośnie rzesza czytelników w serwisie MSN Spaces - od maja 2005 roku wzrosła o 205%. Wysoki przyrost odnotowały też dla tego okresu blogi na MySpace - 115% i Blogger - 62%.

Więcej w serwisie eMarketer "Blogs, Blogs and More Blogs"