Młodzież ze wsi do Unii

Ponad połowa młodzieży z polskich wsi akceptuje integrację Polski z Unią Europejską.

Jak wynika z badań Instytutu Spraw Publicznych, 54% młodych mieszkańców wsi jest pozytywnie nastawiona do integracji z UE, 31% nie popiera akcesji, a 15% nie ma zdania w tej sprawie.

Za integracją najczęściej opowiadają się zwolennicy PSL (70%), SLD (61%), PiS (58%) i PO (55%). Wśród sympatyków Samoobrony jest najmniej zwolenników akcesji - tylko 36%.

Aż 50% ankietowanych osób interesuje się tematyką unijną, co czwarta zaś uważa, że jest dobrze poinformowana, a dwie trzecie respondentów uznają swoją wiedzę za niewielką. 7% twierdzi, że nie wie nic na temat integracji z Unią.

41% wiejskiej młodzieży uważa, że integracja przyniesie Polsce więcej korzyści niż strat, a niemal co piąty ankietowany jest przeciwnego zdania.

Młodzi ludzie najbardziej obawiają się wejścia na polski rynek unijnej żywności (70%), wykupu ziemi przez obywateli UE i problemów ze sprzedażą polskich produktów rolnych (60%), a 45% obawia się zubożenia polskiej wsi.

Badanie przeprowadzono na próbie 610 mieszkańców wsi w wieku od 16 do 31 lat, a jego wyniki zostały opublikowane w książce "Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej", wydanej przez Instytut Spraw Publicznych.


Zobacz również