Mniej baryłek

W przyszłym roku kartel eksporterów ropy naftowej będzie musiał zmniejszyć wydobycie, z powodu zwiększonego wydobycia tego surowca w Rosji i na Morzu Północnym.

Jak podała Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) w comiesięcznym raporcie, podaż ropy w 2003 roku w krajach nie zrzeszonych w OPEC wzrośnie o 1,3 mln baryłek dziennie, m.in. z powodu dynamicznego zwiększania się popytu w Chinach.

Lider OPEC – Arabia Saudyjska – chce zwiększyć limity wydobycia ropy, ale jednocześnie doprowadzić do spadku zmniejszenia produkcji poprzez niedopuszczanie do tego, aby członkowie organizacji przekraczali przyznane im kwoty.

Wg szacunków IEA, w listopadzie br. 10 państw należących do OPEC produkowało łącznie 24,08 baryłek dziennie, o 2 mln baryłek więcej niż dopuszczają limity kartelu. Jeśli zapasy ropy nie ulegną zmianie, popyt na ten surowiec wyniesie w I kw. 2003 r. 24,7 mln baryłek, a w kolejnym kwartale jeszcze spadnie.