Mniej chętnych do sieci

Telekomunikacja Polska przedstawiając wyniki za pierwsze półrocze br. przyznała, że znacznie spadła jej liczba przyrostu nowych łączy szerokopasmowych i to nie tylko w dynamice, ale w samych liczbach bezwzględnych.

Wyniki sprzedaży Neostrady w pierwszym kwartale są tak złe, że można mówić właściwie o załamaniu jej sprzedaży w porównaniu do wyników z drugiej połowy 2006 r. Co gorsza stało się tak pomimo rozpoczęcia w zeszłym kwartale sprzedaży łączy szerokopasmowych na bazie infrastruktury TP przez innych operatorów. Sumaryczne wyniki sprzedaży detalicznej i hurtowej TP mierzone liczbą nowych użytkowników były znacząco niższe niż w ub.r.

Wyniki badań konsumenckich wskazują tutaj na istotną barierę popytową. Znaczący odsetek gospodarstw domowych, które nie korzystają z Internetu, deklaruje brak zainteresowania taką usługą (i to bez większego względu na cenę), bo nie widzą takiej potrzeby. Co gorsza kilkanaście procent użytkowników Internetu z 2005 r. przestało już z niego korzystać. "Z dostępem szerokopasmowym nie damy sobie rady sami. Potrzebna jest pomoc państwa i współdziałanie całego rynku, aby utrzymać zadowalające tempo przyrostu liczby nowych użytkowników szerokopasmowego Internetu" - twierdzi Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej. Dostęp do Internetu deklaruje ok. 39% gospodarstw domowych, a komputer ma ponad 53%.

Wzrost liczby użytkowników łączy szerokopasmowych w TP

III kw. 2006 139 tys.

IV kw. 2006 158 tys.

I kw. 2007 104 tys.

II kw. 2007 106 tys.

Źródło - TP

Jednocześnie bardzo szybko rośnie liczba użytkowników Internetu szerokopasmowego w sieciach bezprzewodowych (operatorzy GSM i Sferia) oraz - jednak istotnie wolniej - u operatorów telewizji kablowej i operatorów alternatywnych (Netia, Dialog i inni). Nie licząc jednak Internetu mobilnego i radiowego udział TP w przyroście nowych łącz stale rośnie (obecnie 51%), co w połączeniu ze spadkiem dynamiki świadczy o ogólnym przyhamowaniu rozwoju rynku szerokopasmowego.

Telekomunikacja Polska liczy jednak na wzrost ARPU z posiadanej już bazy klientów szerokopasmowego Internetu poprzez wprowadzanie usług multimedialnych. Jednak - w wyniku decyzji regulacyjnych - pełny pakiet usług multimedialnych będą mogli dotychczasowym abonentom TP oferować również inni operatorzy. TP będzie chciała zapewne wprowadzić znacznie wcześniej spodziewaną ofertę dzierżawy sprzętu komputerowego wraz z łączem szerokopasmowych. Na koniec czerwca 2007 r. TP posiadała ok. 1,9 mln użytkowników Neostrady (w tym 273 tys. użytkowników Liveboxa).

Tygodnik Computerworld zaprasza do udziału w IV Forum na rzecz usług szerokopasmowych - 13-14 listopada br. w Warszawie, na którym będziemy dyskutować m.in. o możliwościach stymulacji rozwoju rynku szerokopasmowego w Polsce.