Mniej fuzji i przejęć

Światowy wolumen umów fuzji i przejęć spadł w I kw. 2009 r. o 36% w porównaniu z sytuacją sprzed roku.

Wartość światowych umów fuzji i przejęć w I kw. br. wyniosła łącznie 524,9 mld USD, jest to najniższy poziom od III kw. 2004 roku. Firmy mają coraz większe problemy z finansowaniem umów.

Najaktywniejszy był sektor finansowy, wartość umów M&A wyniosła 130,9 mld USD, największą transakcją była inwestycja amerykańskiego rządu w Citigroup (25 mld USD). Sektor medyczny znalazł się na drugim miejscu, 24% wartości globalnych umów fuzji i przejęć, z transakcją przejęcia Wyeth przez Pfizera wartą 68,1 mld USD.

Jak obliczają analitycy Dealogic, spadek aktywności w obszarze transakcji M&A oznaczał dla banków niższe o 59% przychody z usług doradztwa (jedynie 2,4 mld USD).

W pierwszym kwartale br. firmy pożyczyły na rynku obligacji 1500 mld USD. Grupy postrzegane jako relatywnie bezpieczne - należące do branż niezwiązanych z cyklami biznesowymi czy posiadające wysokie ratingi, skorzystały dzięki apetytom inwestorów na długi korporacyjne. Padł rekord 825,6 mld USD w I kw. 2009 r. Jest to wynik ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2008 r. (390,9 mld USD) - wynika z danych Dealogic.