Mniej inwestycji

W 2002 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce osiągnęły wartość 6,06 mld USD, o 1,04 mld USD mniej niż rok wcześniej.

Jak podała Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, kapitał zagraniczny zainwestowany w Polsce w latach 1990 - 2002 to łącznie 65,11 mld USD. Z tego inwestycje w wysokości powyżej jednego miliona USD osiągnęły wartość 61,45 mld USD, a mniejsze 3,67 mld USD. Dzięki tym wynikom Polska pozostaje państwem przyciągającym najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Największym inwestorem w Polsce jest Francja (niemal 20% wartości wszystkich zagranicznych inwestycji w naszym kraju), na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone (14%), na trzecim Niemcy (13%), na kolejnych Holandia (10%) i Wielka Brytania (7%).

Największych inwestycji - jak podaje PAIZ - w ubiegłym roku dokonały w Polsce: belgijski KBC Bank, niemieckie RWE Plus i Volkswagen, brytyjskie Tesco, Energis i Glaxo SmithKline, holenderskie Rodamco i ITI Group oraz francuski Credit Agricole.


Zobacz również