Mniej mieszkań w styczniu

GUS podał informacje na temat liczby mieszkań oddanych do użytku w styczniu br. – w porównaniu z latami ubiegłymi rośnie na rynku liczba nowych mieszkań indywidualnych. Całkowita liczba nowych mieszkań jednak spada.

Ogółem do użytku w styczniu oddano raptem 8111 mieszkań. To o 2,4% mniej niż przed rokiem. W ramach tej puli oddano 852 mieszkania spółdzielcze, a więc niemal połowę mniej niż w styczniu roku ubiegłego. Wzrosła za to liczba oddanych mieszkań indywidualnych – o 42%, do 5037. O ponad 14% spadła w porównaniu ze styczniem roku ub. liczba oddanych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem – do niespełna 1,7 tys. O ponad połowę (52%) spadła także liczba oddanych do użytku mieszkań zakładowych, komunalnych i społecznych czynszowych – w ub. miesiącu przygotowano ich 528.

Od lat najwięcej mieszkań oddawanych jest do użytku pod koniec roku, w grudniu. W grudniu 2003 wyraźnie w porównaniu z latami ub. wzrosła liczba oddanych mieszkań indywidualnych – która znacznie przekroczyła 10 tys., a zatem niemal o 100% więcej niż to bywało w latach poprzednich. Ogółem jednak liczba mieszkań oddanych do użytku w grudniu 2002 była zbliżona poziomem do danych z lat 2001 i 2000, który oscyluje nieco poniżej 18 tys.

Udział mieszkań indywidualnych w tej ogólnej kwocie zwiększył się głównie kosztem nowych mieszkań spółdzielczych, których oddano znacznie mniej niż w latach ubiegłych.


Zobacz również