Mniej nowych etatów w USA

W sierpniu br. w USA spadła liczba nowych miejsc pracy - powstało tylko 169 tys. stanowisk - wynika z danych Departamentu Pracy.

Jest to wynik gorszy od oczekiwanego. W lipcu 2005 w USA utworzono 242 tys. nowych miejsc pracy. Jednocześnie bezrobocie spadło miesiąc do miesiąca o 0,1% do 4,9% w sierpniu, osiągając wynik najniższy od 4 lat. We wszystkich sektorach amerykańskiej gospodarki, 57,2% firm zatrudniło w sierpniu nowe osoby.

Spadło zatrudnienie w sektorze wytwarzania - zlikwidowano 14 tys. etatów. Natomiast w sektorze usług ogólnych powstało 156 tys. miejsc pracy, 43 tys. w usługach medycznych, 29 tys. w usługach dla biznesu, 34 tys. w usługach turystycznych. Dane nie uwzględniają skutków huraganu Katrina.

Do tej pory w 2005 roku w USA powstało łącznie 1,43 mln nowych miejsc pracy, czyli średnio 178 tys. miesięcznie.


Zobacz również