Mniej pań niż panów

Kobiety stanowią 38% naukowców w Europie Środkowo – Wschodniej i w krajach bałtyckich, pracują głównie w słabiej finansowanych dziedzinach nauki – wynika z raportu opracowanego dla KE „Zmarnowane talenty: kobiety w nauce w krajach Europy Środkowo – Wschodniej”.

Z raportu wynika, że w naszym regionie kobiety mają niewielką szansę na karierę naukową. Polska wypadła słabo na tle innych państw – wśród naukowców na trzech mężczyzn przypadają dwie kobiety. Jednak wśród absolwentów wyższych uczelni, również w Polsce, przeważają kobiety.

Gros kobiet zatrudnionych na wyższych uczelniach zajmuje się dydaktyką. Natomiast wśród profesorów panie to jedynie 15 – 20%. Najgorsza sytuacja jest w Czechach, na Litwie i na Słowacji – mężczyźni mają tam sześciokrotnie większe szanse na objęcie najwyższych stanowisk akademickich niż kobiety. W Polsce i w Słowenii panie mają „tylko” dwukrotnie mniejsze szanse niż panowie. W państwach Piętnastki mężczyźni zajmują najwyższe uczelniane stanowiska trzykrotnie częściej niż kobiety.


Zobacz również