Mniej podań o azyl w 2003 roku

W 2003 roku liczba osób szukających azylu w krajach Unii Europejskiej zmniejszyła się o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim - podaje ONZ. Największą grupę uchodźców politycznych zabiegających w krajach uprzemysłowionych stanowili obywatele Rosji - przede wszystkim Czeczeni, z których wielu zabiegało o azyl także w Polsce. Liczba podań o azyl wzrosła w naszym kraju w ub. roku ogółem o 34%.

Liczba podań o azyl spadła w ub. roku w krajach rozwiniętych o jedną piątą i była w 2003 roku najniższa od 1997 roku (jednocześnie to trzeci najniższy odnotowany roczny poziom liczby wniosków o azyl, po latach 1997 i 1988). Wiąże się to ze znacznym, kilkudziesięcioprocentowym zmniejszeniem liczby podań z takich krajów jak Afganistan, Irak, czy Serbia i Czarnogóra.

Według danych ONZ, w ub. roku osoby szukające schronienia złożyły 471,6 tys. wniosków o udzielenie azylu. 463 tys. z nich złożono w 36 krajach wysoko uprzemysłowionych. Na czele listy ubiegających się o azyl znajdują się obywatele Federacji Rosyjskiej, gównie Czeczeni. Złożyli oni w sumie 33,4 tys. wniosków o azyl w 29 krajach uprzemysłowionych, o 68% więcej niż w roku poprzednim. Wnioski składali głównie w Austrii (6,7 tys.), Polsce (5,6 tys.), Czechach (4,9 tys.). Spośród 39 narodowości, tylko w przypadku 4 nastąpił wzrost podań o azyl, w tym właśnie także w przypadku obywateli Rosji.

W Unii Europejskiej liczba szukających azylu spadła o 22% - z 370 tys. w roku 2002 do 288 tys. w roku ub. (zestawienie nie obejmuje Włoch). Pomimo spadku o 41% liczby złożonych wniosków, na czele listy krajów, w którym uchodźcy najczęściej ubiegają się o azyl znajduje się Wielka Brytania (61 tys. podań). Na kolejnych miejscach znalazły się w tej klasyfikacji USA (60 tys., mniej o 26%), Francja (51,4 tys. podań) i Niemcy (40,4 tys., mniej o 29%). Najwięcej podań o azyl w stosunku do liczby mieszkańców danego kraju składanych jest w Austrii i Szwecji.

Liczba wniosków o azyl złożonych w Polsce wzrosła o 34%, do 6,9 tys. Inne kraje wstępujące do Unii także odnotowały wzrost podań o azyl, np. Czechy o 34%, do 11,4 tys.. Ogółem 10 krajów wstępujących odnotowało 16-proc. Wzrost, z 32,1 tys. wniosków azylowych w 2002 do 37,3 tys. w roku ub.

W tegorocznym raporcie, Agencja ds. Uchodźców ONZ krytykuje Unię Europejską za brak wspólnej polityki wobec szukających azylu i połączenie jej z polityką stosowaną wobec nielegalnych imigrantów.


Zobacz również