Mniej tłusty kwartał

Produkt Krajowy Brutto w III kw. br. wzrósł o 4,8% wobec 6,1% w skali rocznej w II kwartale - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Nominalnie PKB w III kw. 2004 wyniósł 218.811 mln zł wobec 216.099,5 mln zł w II kw.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej wzrosła w III kw. br. o 4,5% rok do roku. Wartość dodana w sektorze przemysłowym wzrosła o 7,4% rok do roku, w budownictwie spadła o 3,2%, a w sektorze usług rynkowych wzrosła o 4,9%. Popyt krajowy w omawianym okresie wzrósł o 4,6% rok do roku, spożycie ogółem o 2,9%, w tym spożycie indywidualne o 3,5%. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,1% w skali rocznej.


Zobacz również