Mniej upadłości w 2006

Liczba postanowień o upadłości firm od kilku lat systematycznie spada i w tym roku osiągnęłą najniższy poziom w dekadzie, odnotowuje zestawienie przygotowane przez Coface.

Coface Poland przygotował raport na temat przypadków niewypłacalności firm w Polsce w 2006 r. (dane obejmują postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania układowego). W 2006 roku zanotowano 576 przypadków niewypłacalności firm. Jest to o 27,4% mniej niż w roku 2005. Warto przypomnieć, że także w ub. roku odnotowano spadek liczby upadłości (o 29%, w 2005 wobec 2004). Liczba upadłości zmniejsza się od 2002 roku (1863 upadłości) i obecnie jest ich najmniej na przestrzeni dekady.

Zdecydowana większość przypadków dotyczy upadłości w celu likwidacji majątku (480, o jedną czwartą mniej niż w roku 2005). Liczba upadłości z możliwością zawarcia układu zmniejszyła się natomiast o blisko 40%.

Mniej upadłości w 2006

Liczba upadłości w Polsce w latach 2005-2006; źródło: Coface

Autorzy zestawienia zwracają uwagę, że w Polsce liczba postanowień tego typu nie jest reprezentatywna dla mierzenia zjawiska bankructwa, nie odaje też liczby wszystkich faktycznych bankrutów. Liczba wniosków o upadłość albo układ jest pięciokrotnie wyższa od przyjętych postanowień. Powodem oddalenia wniosku są najczęściej braki formalne lub brak majątku.

Najwięcej upadłości odnotowano w handlu hurtowym - 120, jedna piąta wszystkich przypadków niewypłacalności. Branża ta od szeregu lat niezmiennie pozostaje najbardziej ryzykownym sektorem pod względem wypłacalności, ale spadek liczby upadłości wobec ubiegłego roku jest wyższy od średniego i wynosi 35%. Na drugim miejscu znalazło się budownictwo. Branża ta w ostatnich latach notuje poprawę koniunktury i spadek liczby upadłości. O ile w 2003 roku upadło aż 361 firm budowlanych, w 2004 - 226, w 2005 - 129, to w ubiegłym roku już tylko 81 spółek. Nastąpił też znaczny wzrost liczby upadłości firm zajmującej się transportem lądowym (o 50%).

Mniej upadłości w 2006

Upadłości w Polsce 2005-2006, klasyfikacja pod względem formy prawnej; źródło: Coface

Zdecydowanie najwięcej upadłości w Polsce miało miejsce w województwie mazowieckim (121). Spadek ich liczby w stosunku do roku 2005 pokrywał się ze średnią krajową. Na drugim miejscu uplasował się Górny Śląsk (niemal identyczna liczba bankructw jak w 2005 roku), a na trzecim Dolny Śląsk (spadek o 24%).