Mniej zagrożonych kredytów

Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, w III kw. br. do 22%, czyli o 1,1% punktu procentowego wobec poprzedniego kwartału, spadł udział kredytów zagrożonych.

„Odnotowany w III kwartale spadek wolumenu należności zagrożonych od podmiotów niefinansowych i równoczesny wzrost portfela kredytowego spowodowały – po raz pierwszy od IV kwartału 1998 roku – wyraźne zmniejszenie (o 0,8 punktu proc.) udziału należności zagrożonych” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa banków w okresie styczeń – wrzesień 2003 r. Synteza”.

Udział należności zagrożonych od przedsiębiorstw spadł w III kw. o 0,7 punktu proc. do 26,8%, co wskazuje na poprawę sytuacji finansowej tego sektora. Do 15,1% spadł odsetek kredytów zagrożonych gospodarstw domowych.

Banki utworzyły rezerwy celowe na należności zagrożone w wysokości 19,5 mld zł czyli o 8% wyższe niż w grudniu 2002 roku. Wynik brutto banków komercyjnych w III kw. br. był o 16,5% wyższy niż rok wcześniej, a wynik netto o 13,7%. Marża odsetkowa zmniejszyła się z 3,16% do 2,98 % w III kw. 2003, głównie dzięki relatywnie dużemu obniżeniu średniego oprocentowania papierów wartościowych.

W końcu 2002 roku w Polsce działały 62 banki komercyjne, na koniec III kw. br. już tylko 60. Bez zmian pozostała liczba banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych (45), na koniec III kw. 2003 posiadały one 76,5% funduszy i 67% aktywów sektora bankowego.


Zobacz również