Mniej zamówień

W USA spadły zamówienia na dobra trwałego użytku, ale jednocześnie wzrósł popyt na dobra kapitałowe.

Jak poinformował amerykański Departament Handlu, w sierpniu br. słabszy popyt na sprzęt wojskowy doprowadził do spadku zamówień na dobra trwałego użytku (o przynajmniej trzyletniej trwałości) o 0,6%. Spadek był niższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zmniejszenia zamówień o 2,6%. Jednak po odliczeniu zamówień na sprzęt wojskowy, zamówienia ogółem wzrosły o 0,6%, po raz czwarty w ciągu ostatnich pięciu miesięcy.

Zamówienia na dobra kapitałowe, czyli miernik wydatków inwestycyjnych firm amerykańskich, wzrosły w ubiegłym miesiącu o 5,9%. Wzrost odnotowano już drugi miesiąc z rzędu (w lipcu br. wyniósł on 8,6%). Według analityków może to świadczyć o poprawie sytuacji firm, które zaczynają zwiększać poziom inwestycji.

W USA nadal utrzymuje się wysokie bezrobocie. Wprawdzie amerykański Departament Pracy poinformował, że w ubiegłym tygodniu liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych spadła z 430 tys. do 406 tys., jednak w opinii obserwatorów nadal świadczy to o utrzymywaniu się na rynku pracy stagnacji.