Mniej zamówień w USA

W USA w styczniu br. spadły zamówienia na dobra trwałe, a rynek pracy zbliża się coraz bardziej do granicy oznaczającej stagnację.

Jak podał amerykański Departament Handlu, w styczniu 2004 r. w USA zamówienia na dobra trwałe spadły o 1,8%. Analitycy spodziewali się wzrostu zamówień na towary o trwałości powyżej trzech lat o 1,4%. Największy spadek nastąpił w zamówieniach na nowe samoloty i samochody.

Dane podał również Departament Pracy - w ubiegłym tygodniu w USA do 350 tys. wzrosła liczba osób po raz pierwszy ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych. W poprzednim tygodniu przybyło 344 tys. nowych bezrobotnych. Średnia czterotygodniowa wyniosła 354.750 wobec 352 tys. tydzień wcześniej. 400 tys. nowych bezrobotnych tygodniowo to według ekonomistów granica oddzielająca stagnację od ożywienia na rynku pracy w USA.


Zobacz również