Mniejsza aktywność

Amerykański wskaźnik ISM dla sektora usług spadł w styczniu br. w porównaniu z grudniem 2004 r.

Jak podał amerykański Instytut Zarządzania Podażą, wskaźnik ISM, który obrazuje aktywność w sektorze usług w USA w styczniu osiągnął wartość 59,2 punktu. W grudniu indeks był na poziomie 63,9 punktu, analitycy spodziewali się spadku do 62 punktów.


Zobacz również