Mnożenie okien

Nazwa Windows nie identyfikuje jednoznacznie określonego produktu - Microsoft pracuje równolegle nad kilkunastoma wersjami systemu. Kalendarz premier rynkowych jest wypełniony na kilka lat naprzód.


Nazwa Windows nie identyfikuje jednoznacznie określonego produktu - Microsoft pracuje równolegle nad kilkunastoma wersjami systemu. Kalendarz premier rynkowych jest wypełniony na kilka lat naprzód.

Jedną z nowych funkcji Windows .Net Server bedzie możliwość konfiguracji systemu przy pełnieniu określonej roli, np. serwera  DNS, serwera plików, serwera terminali czy tez serwera udostępniającego pliki multimedialne. Pomocą ma służyć prosty w obsłudze kreator.

Jedną z nowych funkcji Windows .Net Server bedzie możliwość konfiguracji systemu przy pełnieniu określonej roli, np. serwera DNS, serwera plików, serwera terminali czy tez serwera udostępniającego pliki multimedialne. Pomocą ma służyć prosty w obsłudze kreator.

Najwcześniej na rynku pojawi się odpowiednik Windows XP do serwerów. Według ostatnich deklaracji, system ten - początkowo rozwijany pod roboczą nazwą Whistler, potem jako Windows 2002 Server, aż w końcu Windows .Net Server - pojawi się w ofercie firmy w drugiej połowie 2002 r. Mniej więcej w tym samym czasie powinny się zakończyć prace nad specjalną edycją Windows XP do komputerów typu Tablet PC i nad Windows CE, przeznaczonym do nowatorskich urządzeń Mira. Równolegle w Redmond są już prowadzone prace nad systemami, które w przyszłości zastąpią Windows XP i .Net Server - Longhornem i Blackcombem.

Windows .Net Server

Na ten system operacyjny czekają przede wszystkim klienci, którzy zdecydowali się kupić serwery z nowymi procesorami Xeon MP. Dla przypomnienia: procesory te są wyposażone w zdublowane układy logiczne i dlatego system Windows 2000 "widzi" jeden procesor jako dwa. W niektórych konfiguracjach powoduje to problemy. Poszczególne wersje Windows 2000 (Server i Advanced Server) obsługują ograniczoną liczbę procesorów (odpowiednio 4 i 8). Jeśli na przykład Windows 2000 Advanced Server pracuje na serwerze 4-procesorowym, to system potrafi wykorzystać możliwości oferowane przez procesory Xeon MP i pracuje tak, jak na serwerze 8-procesorowym. Jeśli jednak serwer ma osiem procesorów Xeon MP, to ze względu na limit Windows 2000 Advanced Server niemożliwe stanie się obsłużenie takiej konfiguracji. Windows .Net Server znosi to ograniczenie. System rozpozna, czy ma do czynienia z procesorami typu MP i czy w związku z tym limit liczby procesorów powinien być egzekwowany czy nie.

W systemie, który obecnie znajduje się w fazie testów beta, zaimplementowano wiele nowych rozwiązań. Jeden z najbardziej zmodyfikowanych komponentów to serwer internetowy IIS 6. Oferuje nowe tryby uruchamiania aplikacji, umożliwiające ich pełną izolację - zarówno od systemu, jak i innych programów. IIS przechowuje metabazę konfiguracyjną w formacie XML. Nie jest instalowany wraz z systemem operacyjnym, ale w razie potrzeby dodawany standardowo w bezpiecznej konfiguracji, a odpowiedni kreator umożliwia administratorowi udostępnienie wszystkich potrzebnych funkcji wraz z opisem zagrożeń z nimi związanych.

Usprawniono usługi katalogowe Active Directory. Windows .Net Server umożliwi m.in. łączenie dwóch niezależnych drzew AD w ramach jednej organizacji (poprzez relacje zaufania, a także związane z nimi mechanizmy identyfikacji użytkowników), zmianę nazwy domeny AD z zachowaniem tych samych identyfikatorów GUID i SID oraz takie modyfikowanie schematu usług katalogowych w sposób pozwalający na wyłączanie obsługi określonych klas i atrybutów, np. w wypadku konfliktu różnych aplikacji.

Ciekawą nowością jest możliwość wykonania kopii bazy katalogowej Active Directory na dowolnym nośniku, a następnie odtworzenia jej na dowolnej maszynie będącej kontrolerem domeny. Ułatwi to np. konfigurowanie kontrolerów domenowych w oddziałach firm w przypadku, gdy za operację tę odpowiada centralny dział informatyki.

W Windows .Net Server Microsoft znacznie rozszerzył możliwości zarządzania. Zaimplementowano obsługę nowych poleceń uruchamianych z wiersza poleceń i doskonale znanych administratorom systemów uniksowych, np. sc.exe, shutdown.exe, whoami.exe. Zwiększyła się również liczba parametrów dostępnych w konfiguracji reguł grupowych (Group Policy). Ponad 160 nowych parametrów pozwala na dokładną konfigurację komputerów z Windows XP, np. do obsługi funkcji Remote Assistance czy ustawień odtwarzacza Windows Media Player.

Tam, gdzie .Net Server będzie wykorzystywany przede wszystkim do udostępniania plików, zapewne przyda się funkcja Shadow Copy Restore. Umożliwia ona okresowe, automatyczne tworzenie kopii udostępnionych folderów i ich zawartości oraz odtworzenie plików nawet wówczas, gdy zostały usunięte z foldera sieciowego, w którym je przechowywano.

Podobnie jak inne produkty z hasłem .Net w nazwie, nowy system będzie promowany jako platforma do uruchamiania aplikacji i usług WWW, obsługująca standardy XML, SOAP, WSDL i UDDI.

Longhorn - webski Windows
#W kwietniu br. Microsoft zdementował krążące wieści, że pracuje nad ulepszoną wersją Windows XP, która miałaby zostać wprowadzona jako Windows XP Second Edition.# Zapowiadane rozszerzenia systemu będą oferowane w postaci aktualizacji Service Pack 1. Wynika z tego, że kolejną nową wersją stanie się system nazywany dotychczas Longhorn. Przyczyną spekulacji stała się sekwencja wideo Longhorn2.ZIP (rozmiar: ok. 1 MB) ukazująca - jeśli wierzyć autorom - Longhorn Build 322. Wprawdzie plik okazał się podróbką, lecz oszuści zaprezentowali w nim kilka funkcji, które rzeczywiście znajdą się w Longhornie. Pasek przy lewej krawędzi ekranu zastąpi przycisk Start. Jest podzielony na sekcję Task Shelf ze skrótami do aplikacji i sekcję Common Tasks ze skrótami do plików użytkownika. Zmiany w interfejsie systemu (ukazane niegdyś w prezentacji Blackcomb) oznaczają tylko stały pasek narzędzi. Podobny można utworzyć nawet w poprzednich edycjach Windows. #Wprawdzie według wstępnych planów Longhorn miał pełnić funkcję mało istotnego, pośredniego etapu pomiędzy Windows XP i systemem o kryptonimie Blackcomb, jednak z czasem projekt nabrał pokaźnych rozmiarów.#
Jeśli wierzyć pogłoskom, kompletnie zmodyfikowany Longhorn nie będzie kompatybilny wstecz pod względem obsługiwanego sprzętu i oprogramowania. Nie chcąc pozostać przy dotychczasowym systemie, użytkownik musiałby się zdecydować na całkowicie nowe środowisko sprzętowe i software'owe. System magistrali danych ma się w Longhornie opierać wyłącznie na nowym standardzie PCI-Express (Peripheral Component Interconnect), który udostępni szynę szeregową o wydajności transmisji rzędu 10 gigabitów/s. System ten będzie jednocześnie sterował przepływem danych pomiędzy procesorem i innymi podzespołami komputera. Oprócz tego Longhorn ma zastąpić dotychczasowe systemy plików (FAT32, NTFS) centralnym systemem bazodanowym. Mimo tych poważnych zmian nie sądzimy, że Microsoft spali wszystkie mosty za Longhornem. Nie zapewniając nawet najmniejszej kompatybilności względem istniejącego sprzętu i oprogramowania, producent pogrzebałby szansę powodzenia projektu .NET.</td></tr></table>

Wiele pudełek

Windows .Net Server to w zasadzie jeden produkt, ale - podobnie jak serwer Windows 2000 - będzie oferowany w co najmniej sześciu odmianach.

Dostępne obecnie Windows 2000 Server, Advanced Server i Datacenter Server zostaną zastąpione odpowiednio 32-bitowymi systemami: Windows .Net Standard Server, Windows .Net Enterprise Server i Windows .Net Datacenter Server. Limity liczby procesorów obsługiwanych przez poszczególne wersje pozostaną bez zmian, tzn. Standard Server będzie mógł pracować na maszynach 2-procesorowych, Enterprise Server - 8-procesorowych, a Datacenter Server - 32-procesorowych. Dwukrotnie zostaną zwiększone możliwości klastrowe edycji Enterprise i Datacenter. Pierwsza pozwoli budować klastry 4-serwerowe, druga 8-serwerowe.

Microsoft oferował już 64-bitową wersję systemu do procesora Itanium, noszącą nazwę Windows 2000 Datacenter Server Limited Edition 1.0, a teraz planuje wprowadzenie niebawem wersji 1.2, przystosowanej do obsługi Itanium 2 (McKinley). Użytkownicy obu, stanowiących niejako tymczasowe rozwiązania, będą mieli prawo bezpłatnie je zaktualizować do w pełni 64-bitowego .Net Server (planowane są dwie wersje: .Net Enterprise Server 64-bit Edition i .Net Datacenter Server 64-bit Edition). Microsoft zaoferuje również specjalną, 32-bitową wersję do usług internetowych - Windows .Net Web Server. Z założenia będzie przeznaczona do pracy na serwerach typu blade i dedykowanych serwerach (appliance) wyposażonych w nie więcej niż dwa procesory.

Task Gallery - nowy wymiar pulpitu

Wieści o trójwymiarowym pulpicie krążą już od kilku lat. Użytkowników, którzy żądają faktów, powinien usatysfakcjonować klip wideo dostępny pod adresemhttp://research.microsoft.com/ui/TaskGallery/index.htm (72 MB). Wizja trójwymiarowego interfejsu nigdy nie doczeka się realizacji w postaci prezentowanej na filmie, jednak wskazuje kierunek rozwoju systemu i informuje, nad czym eksperymentują projektanci Microsoftu. Interfejs użytkownika przeistacza się w wirtualne pomieszczenie. Aplikacje, okna i przeróżne obiekty danych są porozkładane w narożnikach i na ścianach. Nawigacja przypomina ruchy postaci w trójwymiarowych grach FPP. Użytkownik może się odwoływać tylko do obiektów znajdujących się w polu widzenia. Ma do nich dostęp, póki nie odwróci się plecami lub nie opuści pomieszczenia. Taki sposób nawigowania wymaga przyzwyczajenia - przede wszystkim doświadczonych użytkowników. Jego szansa na sukces zależy przede wszystkim od możliwości konfiguracyjnych.