Mobilny kontrakt Techmeksu

Firma z Bielska Białej dostarczy jednemu z klientów 800 palmtopów i innych rozwiązań mobilnych. Wartość brutto zawartej przez Techmex umowy wynosi 6 mln zł.

Spółka nie podała szczegółów projektu. Wiadomo, że klientem Techmeksu jest firma z branży spożywczej, ktora chce wykorzystać nabywane rozwiązania do optymalizacji procesów biznesowych i usprawnienia wymiany informacji z pracownikami terenowymi. Umowa ma zostać zrealizowana w pierwszym półroczu bieżącego roku.

Według danych Techmeksu w 2005 r. firma sprzedała łącznie 54. tys. komputerów przenośnych i urządzeń PDA, co oznacza 26% wzrost w stosunku do 2004 roku.

Dynamika sprzedaży urządzeń mobilnych przez Grupę Techmex

Dynamika sprzedaży urządzeń mobilnych przez Grupę Techmex


Zobacz również