Mobo i jej BIOS


Projektowanie

Mobo i jej BIOS

Płyta główna Apple Il charakteryzowała się nie tylko dużą liczbą gniazdek, ale miała wlutowanych sporo aktywnych elementów. Wygląda prawie jak z współczesnego peceta.

Jeżeli zespół programistów może być niewielki, nawet jednoosobowy, to liczba osób zaangażowanych w projektowanie przygotowanie całej płyty głównej musi być dużo więcejksza. Jeśli policzyć wszystkich uczestnikówczących w tworzeniu płytyprzedsięwzięcia aż do stanu, w którym jest zamknięta w pudełku i gotowa do wysłania w świat, to w wypadku takich produktówach, jak Maximus, zaangażowanych jest 40-, 50 osób, ocenia Derek Yu z AsusaASUSA. Różne wątki tworzenia płyty są ze sobą wyjątkowo splątane. Pierwszy BIOS musi być napisany przynajmniej tak dobrze, żeby prototypowa płyta wystartowała i można było sprawdzić podstawowe funkcje. A jego autor powinien wiedzieć, jaki sprzęt będzie z nią współpracował, z płytą zanim stworzy napisze odpowiednią część kodu. Wiele do powiedzenia mają inżynierowie, fachowcy od zajmujący się rozchodzeniema się ciepła. Od nich zależy, jak na iledaleko płytę będzie można przetaktować, a to. A to z kolei wpływa na BIOS i rozmieszczenia elementów na płycie.

"Na początku każdy bierzewszyscy biorą udział w określeniu celów. Decydujemy, jaki rodzaj sprzętu i które opcje w BIOS-ie będą obsługiwane. Po kilkui początkowych spotkaniach każdy aspekt projektu trafia do swoich odpowiednich specjalistów. Inżynierowie od sprzętu wspólnie z menaedżerami produktów definiują specyfikację, rodzaj elementów, które będą obecneuwzględnione, i ich miejsce na płycie, a także ustalają, które z potrzeb zostaną zaspokojone. Mamy także również zespół specjalistów od układów,układowców, którzy wiedzą, ile można wykręcić wycisnąć z konkretnego rozmieszczenia elementów i jak je najlepiej połączyć. Kiedy ta część projektu zostanie rozstrzygnięta, dostaje się w ręce inżynierów od zasilania i rozchodzenia siędyfuzji ciepła. RozstrzygająOkreślają oni, jaki rodzaj zasilania będzie używany stosowany oraz czy nie dojdzie do lokalnego przegrzewania się konstrukcji przez takie możliwa jest współpraca z rozmieszczenie elementami elementów, jakiegow tych miejscach, których jakie zażyczyli sobie elektrycy oraz menadżerowie menedżerowie produktu".

Inżynierowie sprzętowcy muszą wiedzieć wiele o schematach, ścieżkach i liniach, któryche wymaga każdy z komponentów. Celem jest jak najlepsza najwyższa wydajność, a środkiem do niego - optymalna współpraca wszystkich elementów. Yu uważa, że Iich odpowiednie rozmieszczenie ma wielki wpływ na wydajność, ekonomię i unikanie szkodliwych interferencji, opowiada Yu. "Rutynowo wykorzystujemy programy komputerowe, ale kiedy chcemy spojrzeć w bardziej podstawowy, analogowy sposób, - budujemy fizyczną formę - . twierdzi. - To pomaga uchwycić równowagę między różnymi specjalistami i nadaje dodaje płycie finezji. Podobnie postępuje się w czasiejest z konstruowaniema samochodu, twierdzi Yu. Buduje się w komputerze model trójwymiarowy, ale potem obrabia się kawałek drewna, żeby uzmysłowić sobie, jak będzie się prezentował w naturalnym otoczeniu i czym się różni od symulacji".

Szlifowanie

Mobo i jej BIOS

StackCool ma przenosić nadmiar ciepła z dolnej części płyty do lepiej chłodzonych części po przeciwnej stronie.

ZW tym momencie prace zespółołu piszącyego pierwszy BIOS powinny być daleko zaawansowane. W na początkowym etapie projektu otrzymał on od inżynierów specyfikacje sprzętu i , teraz powinien mieć BIOS powinien być już dostosowany do obsługi jego obsługi. Jeśli BIOS wykryje jakąś usterkę, prosimy się sprzętowców o zmianę swojego projektu, aż błąd zostanie zlikwidowany.

Chang z Gigabajta przedstawia swoją wersję:. "W trakcie opracowania projektu płyty głównej jej uzbrojenie wyposażenie przechodzi przez kilka etapów: rysowanie obwodów, produkcji próbek, testowanie i poprawianie. Podobnie jest z BIOS-em przechodzi te same stadia. Chodzi o to, żeby uzyskać pewność prawidłowego działania."

Różne części projektu płyty głównej wpływają na inne, powodując w razie poprawek konieczność przerabiania całości. NTym niemniej jednak prace nie mogą trwać w nieskończoność - w. Większość producentów na skonstruowanie zwykłej płyty głównej przeznacza dwa miesiące. Bardziej skomplikowane, mobo najwyższej jakości, projektuje się dwukrotnie dłużej.

Jedennym ze sposobów przyspieszenia przyśpieszenia opracowywania płyty, przydatnym szczególnie w czasie, kiedy wypuszczany na rynek jest na rynek nowy chipset, polega na wykorzystaniu projektu wzorcowego. Generalnie Intel, NVIDIA i AMD, razem z nowym układem sterującym dostarczają tajwańskim producentom próbki tzw. customer reference board, CRB. "CRB jJest prawie jakto właściwie instrukcja montażu i jeśli postępujesz zgodnie z nią, prawdopodobnie wszystko zakończy się dobrze" , tłumaczy Yu i dodaje:. "Niektórzy producenci płyt głównych zadowalają się tą podpowiedzią i sprzedają produkty już bez poprawek.

Producenci chipsetów często sugerują i zalecają jakieś usprawnienia, ale to my ponosimy ostateczna ostateczną odpowiedzialność za projekt".