Moc pierścieni

Republika WWW zapowiada uruchomienie pierwszego polskiego systemu zarządzania webringami.

Webring jest jedną z klasycznych form zrzeszania się internautów posiadających własne strony WWW. Podobne tematycznie strony są "spinane" wzajemnymi odnośnikami, które pozwalają odwiedzającym łatwo i szybko przeglądać strony WWW dotyczące tego samego tematu. Połączone strony tworzą więc zamknięty "pierścień", zwany z angielska "webring". Konsekwencją połączenia spójnych tematycznie strony WWW jest ułatwienie nawiązania kontaktu między pasjonatami i hobbistami danej dziedziny. Dzięki ich zastosowaniu można szybko spopularyzować w Internecie temat, któremu poświęcony jest webring.

Własny webring założyć może każdy, kto jest zarejestrowany w Onet.pl (nie musi przy tym posiadać witryny w Republice WWW - może to być każda strona z ogólnoświatowego Interentu). Właścicielom i założycielom webringów udostępniony został zaawansowany mechanizm do zarządzania i utrzymywania kontaktu z uczestnikami ich webringu.

Webringiem kieruje jego założyciel: określa temat, któremu pierścień jest poświęcony, bezpośrednio administruje aplikacją, przyjmuje nowych uczestników koła. Webring łączy należące do niego strony dzięki odpowiedniemu fragmentowi kodu HTML, który uczestnicy pierścienia dodają do swojej strony. Ten właśnie kod decyduje o ich wzajemnym połączeniu w jedną społeczność. Na stronie uczestniczącej w webringu kod ten widoczny jest jako specjalne okno nawigacyjne.

Więcej informacji: webring.republika.pl


Zobacz również