Modem do spółki


Nowość to możliwość zdalnego zarządzania programem, oparta na dostępie przez witrynę !WWW. Bardzo wygodne jest również autokonfigurowanie komputerów klientów przy użyciu odpowiedniego programu - wystarczy go zainstalować, a sam dostosuje wszelkie możliwe ustawienia sieci i programów do wymogów stawianych przez Proxy - Pro. Przeciętni użytkownicy z pewnością polubią moduł odpowiadający za pobieranie danych z Sieci - można zamówić pobieranie danych w dowolnym czasie i spokojne wyłączyć klienta. Program wykona powierzone mu zadanie nawet wtedy, gdy połączenie zostanie zerwane (ponowne wybieranie numeru). Do podstawowych funkcji programu należy również połączenie na żądanie, tzn. uruchomienie modemu na serwerze za pomocą oprogramowania zainstalowanego w kliencie. Specyficzną cechą Proxy - Pro jest również pamięć podręczna, w której zapisywane są odwiedzane ostatnio strony. Choć wymaga to nieco przestrzeni dyskowej, znacznie przyspiesza ponowne otwieranie tych stron, a tym samym obniża koszt połączenia.

Dla początkujących, chcących korzystać ze wszystkich zalet współdzielenia modemu, ale bez ciągłego ustawiania i konfigurowania sieci, dobrym rozwiązaniem może być program Sygate Home Network firmy Sygate. Jest przeznaczony dla użytkowników domowych, ale producent oferuje też wersję do biur (Sygate Office Network). W programie wykorzystano technologię NAT ze uwzględnieniem DHCP. Celem autorów było opracowanie wygodnego interfejsu graficznego, który pomógłby użytkownikowi skonfigurować sieć bez zbytniego zagłębiania się w szczegóły. Z myślą o użytkownikach domowych korzystających z szerokopasmowego dostępu do Internetu opracowano również technologię Sygate OneNIC, która pozwala na instalację programowej karty sieciowej zamiast drugiej fizycznej. Oprócz tego Home Network chroni lokalną sieć programową zaporą oraz nadzoruje jej prawidłowe działanie (w razie awarii automatycznie stara się ją naprawić). Rodzice chcący ograniczyć dostęp swoich dzieci do niepożądanych witryn mają do dyspozycji czarną i białą listę, na których umieszcza się dozwolone i niedozwolone adresy. Oczywiście program umożliwia także połączenie na żądanie, nie trzeba zatem inicjować połączenia z Internetem z serwera.

Dial-up forever

Mimo stałego rozwoju technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu z pewnością jeszcze długo będziemy korzystać z tradycyjnego dial-up. Rynek polski jest tego najlepszym przykładem, gdyż mamy zarówno słabo rozwiniętą infrastrukturę sieci szkieletowych, jak i niewielką konkurencję na rynku usług dostępowych (a tym samym wysokie ceny). Globalizacja i rozwój technologiczny wymuszają coraz szybszą wymianę informacji, do czego najczęściej używa się właśnie Internetu. Programy wymienione w tabeli "Oprogramowanie wspomagające" pozwolą większej liczbie użytkowników skorzystać z Sieci (wersje demonstracyjne zamieściliśmy na płycie dołączonej do tego numeru). Wszystkim początkującym proponujemy przestudiowanie ramki "Dzielenie modemu z SolidShare", w której informujemy, jak szybko skonfigurować bardzo prosty program SolidShare, działający w technologii NAT.

Dzielenie modemu z SolidShare

Aby zainstalować program SolidShare, trzeba mieć sprawnie działającą sieć lokalną. Jeżeli jeszcze jej nie masz, wróć do części "Mała sieć", gdzie znajdziesz niezbędne wskazówki. Jeżeli jesteś właścicielem sieci lokalnej, to również wróć do tego fragmentu tekstu, aby porównać wszystkie ustawienia.

Etap 1

Najpierw trzeba przeprowadzić standardową instalację programu, uruchamiając plik SolidShare.exe (wyłącznie w komputerze z dostępem do Internetu przez modem). Następnie, gdy instalacja przebiegnie pomyślnie, pojawi się okno kreatora konfiguracji, Quick Configuration Wizard. Należy w nim kliknąć przycisk Dalej (Next).

Etap 2

Teraz program będzie sprawdzał kolejno: połączenie z Internetem wywołując domyślne połączenie dial-up, rozmiar sieci lokalnej oraz charakterystykę zarówno połączenia zewnętrznego, jak i lokalnego. Nie wymaga to interwencji użytkownika, jeśli w połączeniu dial-up ustawiono opcję Połącz automatycznie.

Etap 3

W tym miejscu SolidShare poda, jakiego połączenia będzie używał do komunikacji z Internetem, i zapyta, czy opcja połączenia na żądanie ma być aktywna (Enable on - demand dialing). Tu również wybiera się autorozłączanie w przypadku bezczynności (Auto hang up this connection). Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

Etap 4

Tutaj wprowadza się niezbędne informacje o połączeniu dial-up. Podanie nazwy użytkownika i hasła umożliwia programowi automatyczne wywołanie połączeń. Informacje zatwierdzasz, klikając Dalej (Next).

Etap 5

Na koniec program wyświetla informację o poprawnym zainstalowaniu SolidShare w danym komputerze, pyta, czy ma być automatycznie uruchamiany podczas startu systemu, oraz przypomina, aby wszystkie klienty jako bramy i serwera DNS używały serwera z zainstalowaną wersją SolidShare. Programu nie trzeba instalować w klientach.