Modemy USB i Neostrada

Od kilku miesięcy Telekomunikacja Polska S.A. bardzo promuje usługę Neostrada Plus. Dla nowych klientów przygotowała niespodziankę w postaci podłączenia linii telefonicznej do komputerów za pomocą modemów USB, a nie modemów LAN, jak to opisywaliśmy w poprzedniej części artykułu ''Usługi sieciowe Windows Server 2003'' w numerze 2/2004.


Od kilku miesięcy Telekomunikacja Polska S.A. bardzo promuje usługę Neostrada Plus. Dla nowych klientów przygotowała niespodziankę w postaci podłączenia linii telefonicznej do komputerów za pomocą modemów USB, a nie modemów LAN, jak to opisywaliśmy w poprzedniej części artykułu ''Usługi sieciowe Windows Server 2003'' w numerze 2/2004.

W artykule tym omówimy instalację i konfigurację modemów Sagem [email protected] oraz Thompson/Alcatel SpeedTouch do usługi zdalnego dostępu w Windows Server 2003. Jeżeli zestaw Neostrada Plus zawiera jeden z tych modemów, a chcesz mieć serwer internetowy oparty na Windows Server 2003, to również modemy USB można wykorzystać, uruchamiając usługę zdalnego dostępu. W komputerze-serwerze powinna być zainstalowana karta sieciową, za pomocą której połączysz swój serwer z siecią lokalną LAN (wykorzystując przełącznik). Karta musi mieć nierutowalny adres IP, np. 192.168.0.1 (będzie to adres IP twojego serwera w lokalnej sieci LAN). Możesz również uruchomić serwer DHCP na tej właśnie karcie sieciowej dla całej sieci LAN (szczegółowy opis znajdziesz w poprzednim artykule). Jeżeli tego nie zrobisz, kreator zdalnego dostępu włączy podczas konfiguracji routing automatyczny. Mając zestawioną sieć lokalną, zainstaluj w systemie modem USB otrzymany od TP S.A. Sterowniki do modemu znajdują się na płycie instalacyjnej usługi w katalogu x:\Neostrada\Drivers\, gdzie x to litera napędu CD-ROM. Jeżeli masz modem Sagem, otwórz katalog Sagem800, a mając modem Thompson/Alcatel - katalog SpeedTouch 200. W obu przypadkach instalację sterownika rozpoczyna się uruchomieniem aplikacji Setup.exe w jednym z tych katalogów. Uwaga! W obu przypadkach modemy podłącza się po zainstalowaniu sterowników!

Instalacja modemu Sagem [email protected] w Windows Server 2003

Modemy USB i Neostrada

Rys. 1

Modemy USB i Neostrada

Rys. 2

Modemy USB i Neostrada

Rys. 3

Modemy USB i Neostrada

Rys. 4

Modemy USB i Neostrada

Rys. 5

Modemy USB i Neostrada

Rys. 6

Modemy USB i Neostrada

Rys. 7

Modemy USB i Neostrada

Rys. 8

Po uruchomieniu Setup.exe otworzy się okno instalatora sterownika.Kliknij Next, po chwili zobaczysz komunikat, że sterownik nie ma certyfikatu zgodności z systemem Windows Server 2003.

Pozwól na instalowanie sterownika, klikając przycisk Continue Anyway (rys. 1). Następnie instalator zaleci podłączenie modemu USB do komputera-serwera lub - jeżeli modem jest już podłączony; odłączenie go i podłączenie ponownie. Zastosuj się do polecenia i kliknij OK (rys. 2).

Dwa kolejne komunikaty dotyczą braku certyfikatu zgodności sterownika z systemem Windows 2003. Pozwól na zainstalowanie sterownika, klikając w każdym z okien komunikatów przycisk Continue Anyway. Teraz powinieneś już zobaczyć komunikat o poprawnym zainstalowaniu sterownika.

W Menedżerze urządzeń pojawi się nowe urządzenie WAN (rys. 3).

W pobliżu zegara pojawi się ikona aplikacji monitorującej modem Sagem.

Czerwony kolor ikony oznacza, że połączenie jest nieaktywne, zielony - że jest aktywne. Tak zainstalowany sterownik pozwoli na łączenie się z Internetem przy użyciu aplikacji dostępowej, dostarczanej w pakiecie z modemem. Ponieważ chodzi o wykorzystanie modemu jako urządzenia zdalnego dostępu, musisz w Rejestrze systemu dodać wpisy określające dodatkowe parametry sieci WAN swojego modemu. Otwórz Rejestr systemu: kliknij menu Start i w wierszu poleceń Run wpisz regedit. Po otwarciu okna zawierającego drzewo Rejestru, kolejno otwieraj gałęzie:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class

Znajdź podgałąź zawierającą w polu Default wpis "Network adapters", a w niej kolejną pogałąź, która zawiera w polu DriverDesc wpis "USB ADSL WAN Adapter", czyli identyfikującą twój modem Sagem. Teraz na końcu listy dodaj trzy pola DWORD zawierające wartość 1 (rys. 4). Pola, które należy dodać, to:

MaxWanEndpoints = 1

MinWanEndpoints = 1

WanEndpoints = 1

Po zamknięciu Edytora Rejestru i restarcie komputera można przystąpić do instalacji i konfiguracji usługi zdalnego dostępu, co omówimy w dalszej części artykułu.

Instalacja modemu Thompson SpeedTouch 330 w Windows Server 2003

Najpierw uruchom instalację sterowników, klikając aplikację Setup.exe. Po załadowaniu sterowników do systemu, podłącz modem do komputera, wkładając wtyczkę USB modemu do komputera. Automatycznie otworzy się kreator instalacji nowego urządzenia. Zainstaluj modem (urządzenie), nie wskazując lokalizacji sterowników. System Windows sam powinien wykryć modem i znaleźć zainstalowane wcześniej sterowniki (rys. 5).

Podczas instalacji możesz otrzymać komunikat o braku certyfikatu Microsoft dla instalowanego urządzenia. Jeżeli się pojawi, kontynuuj instalację, klikając przycisk Continue Anyway. Jeśli instalacja przebiegła poprawnie, powinieneś otrzymać komunikat końcowy. Po instalacji pojawić się może również komunikat mówiący o bezpiecznym usunięciu urządzenia. Jest to błąd sterownika i w nowszych wersjach powinien zostać usunięty (rys. 6). Znajdź podgałąź zawierającą w polu Default wpis "Network adapters", a w niej kolejną pogałąź, która w polu DriverDesc zawiera wpis Speed Touch 330 ADSL Modem, identyfikującą modem Thompson. Teraz na końcu listy dodaj trzy pola DWORD, zawierające wartość 1 (jak na rys. 7).

Należy dodać poniższe pola:

MaxWanEndpoints = 1

MinWanEndpoints = 1

WanEndpoints = 1

Modemy USB i Neostrada

Rys. 9

Modemy USB i Neostrada

Rys. 10

Modemy USB i Neostrada

Rys. 11

Modemy USB i Neostrada

Rys. 12

Modemy USB i Neostrada

Rys. 13

Modemy USB i Neostrada

Rys. 14

Modemy USB i Neostrada

Rys. 15

Modemy USB i Neostrada

Rys. 16

Po zamknięciu Edytora Rejestru i restarcie komputera można przystąpić do instalacji i konfiguracji usługi zdalnego dostępu.

Instalacja i konfiguracja routingu oraz zdalnego dostępu

Uruchom aplikację Menage Your Server; kliknij Start, a następnie z głównego menu wybierz Menage Your Server. Następnie kliknij małą zieloną strzałkę, przy której jest napis Add or remove a role, naciśnij Next, zaznacz Custom Configuration i ponownie kliknij Next. Z wyświetlonego menu funkcji serwera wybierz Remote Access | VPN Server. Po zainstalowaniu plików otwiera się okno kreatora. Kliknij Next, z pięciu możliwych funkcji wybierz Network address translation (NAT) i kliknij Next (rys. 8).

Następnie wybierz Create a new demand-dial interface to the Internet, odznacz Enable security on the selected interface by setting up Basic Firewall, i naciśnij Next (rys. 9). Jeżeli nie uruchomisz serwera DHCP, kreator zaproponuje utworzenie routingu automatycznego (rys. 10).

Jeżeli nie chcesz, żeby kreator tworzył automatyczny routing, wybierz opcję I will set up name and address services later i naciśnij Next. Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy kreatora przy konfiguracji routingu, zaznacz Enable Basic name and address services i naciśnij Next. Kreator poda zakres przypisanych adresów do współdzielenia łącza internetowego (rys. 11). Potwierdzasz, naciskając Next.

Jeżeli masz uruchomioną usługę sewera DHCP, kreator poprosi o wybranie interfejsu do współdzielenia łącza. Wybierz interfejs podłączony do sieci lokalnej LAN, na którym działa skonfigurowany wcześniej serwer DHCP. Następnie przejdź do kreatora wywoływania połączenia na żądanie. Kliknij Next i wpisz nazwę interfejsu, np. Remote Router, kliknij Next, wybierz rodzaj połączenia Connecting using a modem, ISDN adapter, or other physical device, i wybierz Next (rys. 12).

W nowo otwartym oknie będziesz mieć do wyboru modem USB, który wcześniej zainstalowałeś. Gdybyś nie dodał wpisów w Rejestrze systemowym, w oknie wyboru nie pokazałoby się żadne urządzenie. Na rysunku 13 pokazano okno wyboru w przypadku modemu Thompson.

Po wybraniu modemu przejdź dalej, klikając Next. Kreator poprosi o wybranie numeru telefonu dostawcy internetowego, możesz wpisać cokolwiek, np. jeden. W kolejnym oknie zaznacz opcję Route IP packets on this interface oraz Send a plain-text password if that is the only way to connect. Pierwsze oznacza, że włączasz routing na wybranym wcześniej interfejsie, a drugie pozwala na uwierzytelnianie niezakodowanym hasłem (wymagania TP S.A.).

Przejdź dalej, kilkając Next i wypełnij pola User name, Password i Confirm password. User name podaj tak, jak wymaga tego TP S.A. czyli [email protected], gdzie login to nazwa nadana przez TP S.A. Hasło podaj już standardowo, jako jeden ciąg znaków. Oczywiście wpisz to, które dostałeś od TP S.A., lub inne, jeżeli je zmieniłeś.

Kliknij Next | Finish. Kreator wyświetli podsumowanie konfiguracji zdalnego dostępu. Zamknij kreator przyciskiem Finish, następnie instalator usług także przyciskiem Finish. Zdalny dostęp ustaw tak, jak podano w opisie konfiguracji tej usługi w poprzednim artykule. Konfigurując modem USB, zwróć jeszcze uwagę na odpowiednie ustawienie portów. Z poziomu aplikacji Menage Your Server uruchom konfigurację usługi Remote Access/VPN Server. Kliknij zieloną strzałkę. Otworzy się konsola MMC, gdzie XXX (local) oznacza nazwę twojego serwera, wpisaną podczas instalacji Windows.

Zielona bądź czerwona strzałka przy ikonie i nazwie usługi informuje, że usługa jest uruchomiona lub wyłączona. Klikając plus, rozwiniesz menu ustawień routingu. Zaznacz menu Ports (rys. 14). Naciśnij prawy przycisk myszy i z podręcznego menu wybierz Properties. Gdy otworzy się okno właściwości, wybierz zainstalowany poprzednio modem (użytkownicy Sagemów wybiorą USB ADSL WAN Adapter, a użytkownicy Thompsonów Alcatel SpeedTouch USB ADSL PPP) (rys. 15). Następnie otwórz okno konfiguracji, naciskając przycisk Configure... Zaznacz opcję Demand-dial routing connections (inbound and outbound) i kliknij OK (rys. 16). Teraz po próbie nawiązania połączenia serwer powinien przekazywać pakiety danych pomiędzy komputerami w sieci lokalnej oraz Internetem. Dodatkowe usługi serwera konfiguruje się tak samo, jak w wypadku Neostrady Plus z modemem LAN.

Autor dziękuje Piotrowi Mendlowi i Marcinowi Bartosowi za udostępnienie łączy oraz modemów do testów.