Modulacje


Na miejsca, gotowi, sieć!

Do połączenia sieciowego są potrzebne tablice kontrolne do protokołów PPP i TCP/IP.

Na płycie CD-ROM tego wydania PiMW znajduje się oprogramowanie sieciowe OpenTransport 1.1.2, OpenTransport PPP 1.0 oraz FreePPP 2.6.

Pakiet OpenTransport instaluje m.in. tablice kontrolne "Modem", "PPP" i "TCP/IP", w których należy dokonać odpowiednich ustawień.

Modulacje
W tablicy kontrolnej "Modem" ustawiamy port szeregowy, do którego jest przyłączony modem, wybieramy odpowiedni skrypt z listy (dodatkowe skrypty należy umieścić w teczce "Modem Scripts", znajdującej się w teczce "Rozszerzenia"). Opcja "Sound" umożliwia wyłączenie głośnika w modemie, a "Dialing" służy do ustawienia wybierania tonowego lub impulsowego.

Modulacje
W polu "Connect via" należy ustawić jako rodzaj połączenia "PPPŢ (lub "FreePPP", jeśli to oprogramowanie zostało zainstalowane). "Using PPP Server" oznacza, że serwer PPP Telekomunikacji Polskiej SA przyznaje komputerowi jednoznaczny adres (IP Address) tylko na czas jego egzystencji w sieci - zrzut został wykonany w czasie połączenia internetowego, a widoczny adres 194.204.167.59 przydzielono Macowi na czas sesji.

Name-serwery (DNS) to komputery, które zamieniają łatwe do zapamiętania adresy (np. www.apple.com.pl) na "zrozumiałe" dla komputerów (w tym wypadku: 195.116.137.2). Należące do TPSA serwery DNS mają adresy 194.204.152.34 i 194.204.159.1.

Modulacje
W tablicy kontrolnej "PPPŢ (od Systemu 8.5 - "Remote Access") ustawia się nazwę użytkownika i jego hasło, są one warunkiem do rozpoczęcia połączenia na powyżej wpisany numer telefonu. Przecinek oznacza trzysekundową przerwę w czasie wybierania numeru.

Po uzyskaniu połączenia i przyznaniu adresu IP w polu "Status" ukazują się informacje, dotyczące aktualnego połączenia.

Modulacje
Opcja "Redialing" w tablicy kontrolnej "PPP" zawiera ustawienia warunków ponownej próby podłączenia do sieci - np. gdyby numer TPSA był zajęty. Na stronie "Connection" można zezwolić programom korzystającym z Internetu (np. przeglądarka stron WWW) na automatyczne połączenie się z siecią w czasie startu takiego programu, protokołowanie połączeń, rodzaj wizualnej sygnalizacji połączenia oraz warunki zakończenia połączenia sieciowego (brak potwierdzenia chęci zostania w Internecie lub określenie czasu braku aktywności użytkownika). Sekcja "Protocol" służy do wybrania rodzaju identyfikacji w czasie nawiązania komunikacji z serwerem PPP. Można użyć (jak zaznaczone) okna terminalu i za każdym razem wpisywać dane i hasło użytkownika lub zrobić to jeden raz, po czym zapisać na dysku twardym całą procedurę meldowania się w sieci jako skrypt. Przed rozpoczęciem kolejnego połączenia należy wybrać opcję "Use connect script" i zlokalizować go na dysku twardym opcją "Import script". Od tego czasu podłączenie się do Internetu będzie się odbywało automatycznie, bez wpisywania haseł itp.

Otwarte okno terminalu wraz z procedurą meldowania się na serwerze PPP TPSA - witamy w Internecie!

Modulacje