Modulacje


FreePPP

Modulacje
Trochę inaczej jest z FreePPP, który z OpenTransportu potrzebuje tylko tablicy kontrolnej TCP/IP. Wszystkich ustawień związanych z wejściem do sieci dokonuje się w jednej tablicy kontrolnej - "FreePPPP".

Modulacje
W ustawieniach ogólnych moýna zezwolić programom na samoczynne podłączenie się do Internetu, ustawić czas nieaktywnoćci użytkownika jako warunek przerwania połączenia, kontrolę jakości połączenia i nawet ustawić automatyczny start jakiegoś programu po podłączeniu się do Internetu (np. program, obsługujący pocztę elektroniczną).

Modulacje
Tak może wyglądać skrypt do automatycznego meldowania się na serwerze TPSA.

Domenę i adresy serwerów DNS Telekomunikacji Polskiej należy wpisać w odpowiednich polach w "Options".

Modulacje
W części Modem ustawiamy wszystkie parametry związane z kontrolą modemu - port szeregowy, do którego jest podłączony modem, szybkość portu szeregowego, rodzaj sterowania modemem (CTS&RTS), wybieranie tonowe lub impulsowe i zdefiniować rozkaz inicjalizujący modem - dla modemów bazujących na technice firmy Rockwell jest to AT&F1, dla układów zaś scalonych 3Com AT&F. Można również zaznaczyć opcję "AutoDetect init string", jeśli modem nie zostanie automatycznie rozpoznany, trzeba będzie wpisać wyżej wymienione sekwencje.