Modulacje

Internet i komunikacja są magicznymi słowami końca XX wieku. Coraz więcej ludzi korzysta z Internetu jako źródła informacji lub jest w inny sposób związanych z tą technologią. Jak pokazać domowemu Macintoshowi drogę do światowej sieci informacyjnej?


Internet i komunikacja są magicznymi słowami końca XX wieku. Coraz więcej ludzi korzysta z Internetu jako źródła informacji lub jest w inny sposób związanych z tą technologią. Jak pokazać domowemu Macintoshowi drogę do światowej sieci informacyjnej?

Modulacje

Połączenie komputera z modemem

Modem jest skrótem utworzonym ze słów "Modulator" i "DEModulator". Urządzenie to służy do zamiany sygnałów cyfrowych ("zera" i "jedynki") na analogowe (prąd zmienny o dwóch określonych częstotliwościach), które można przekazywać używając linii telefonicznej. Z biegiem czasu modemy stały się coraz szybsze i nowocześniejsze. Po typach 14.4, 28.8 i 33.6 (V.34) pojawiły się 56k, opierające się na dwóch standardach - X2 firmy US Robotics i K56flex firmy Rockwell. W październiku ubiegłego roku niezgodne ze sobą X2 i K56flex zastąpiono nowo utworzonym standardem V.90.

Kablowanie

Telekomunikacja Polska SA zapewnia w kraju połączenie do Internetu z prędkością 33600 b/s w Warszawie nawet do 57600 b/s. Często nie udaje się w praktyce uzyskać połączeń z tą szybkością. Przyczyną tego może być niewłaściwe ustawienie parametrów modemu bądź zła jakość linii telefonicznej. Nowoczesne modemy kompresują informację przed jej przesłaniem. Dlatego szybkość portu szeregowego pomiędzy komputerem a modemem (zwana również DTE speed) powinna być co najmniej dwa razy wyższa od maksymalnej prędkości, za pomocą której modem komunikuje z innym modemem (DCE speed). W innym wypadku nigdy nie zostanie osiągnięty maksymalny transfer, gdyż wewnętrzny układ kompresujący znajdujący się w modemie będzie musiał czekać, aż nowe informacje dotrą do niego z komputera. Dla modemów 56k powinna to być co najmniej prędkość 115200 b/s. Macintoshe wyposażone w GeoPort umożliwiają ustawienie prędkości złącza szeregowego do 230400 b/s. Taką też należy wybrać, jeśli zezwalają na nią posiadany Apple i modem. Niektóre programy nie zezwalają na bezpośrednie wybranie prędkości 115200 b/s lub 230400 b/s - umożliwia to np. sharewarowa tablica kontrolna SerialSpeed 230 (www.brooklinesw.com ). Kolejnym problemem jest jakość linii telefonicznej. Wraz ze wzrostem długości kabla pomiędzy gniazdkiem telefonicznym modemu a centralą telefoniczną (może ona wynosić do kilku kilometrów) pogarsza się jakość sygnału związana z niedopasowaniem impedancji modemu i linii telefonicznej. Do pogorszenia sygnału dochodzi również przez wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych przewodów, znajdujących się w wielożyłowych kablach telefonicznych (przesłuch). Również impulsy przesyłane do sterowania liczników jednostek telefonicznych mogą zakłócić pracę modemu i spowodować przerwanie połączenia. Na to może poradzić tylko układ filtrujący te impulsy. Tak więc niemożność osiągnięcia maksymalnego transferu nie musi być wcale spowodowana wadliwym działaniem modemu. Innym problemem jest internetowe połączenie się ze światem. Telekomunikacja Polska SA dzierżawi jedynie dwie linie sztywne - do USA i Kanady. Przez nie są również realizowane połączenia do krajów Europy. Jeśli użytkownik uzyskuje bardzo szybkie transfery z serwerami, znajdującymi się w Polsce, a otworzenie internetowej strony ze Szwecji, Niemiec czy Czech wystawia go na próbę cierpliwości to jest to spowodowane brakiem łącza sztywnego z krajami europejskimi. Na tym cierpią również internauci spoza Polski, u których ładowanie polskich stron WWW trwa podobnie długo. Tu pozostaje chyba tylko nacisk ze strony użytkowników Internetu na TPSA, by zainwestowała pieniądze zarobione na usługach sieciowych w budowę kolejnych łącz poza granice kraju - tym razem w innym kierunku.