Modularne modelowanie

Nie każdy użytkownik, który zajmuje się modelowaniem trójwymiarowym, potrzebuje wszystkich funkcji profesjonalnego oprogramowania 3D. Z tego względu program Cinema 4D w wersji 8 jest oferowany w postaci modularnej.

Nowy system modelowania opiera się na podstawowym pakiecie Cinema 4D R8, który można rozszerzyć o siedem modułów, sprzedawanych pojedynczo lub w dwóch różnych zestawach.

Zestaw XL zawiera wybrane, zestaw Studio zaś wszystkie moduły. Według producenta, wyposażono Cinema 4D w wiele nowych funkcji i poprawiono dotychczasowe. Oprócz tego uproszczono obsługę interfejsu i przyspieszono renederowanie modelowanych elementów.

Użytkownik ma większe możliwości kontrolowania ruchu i procesów w czasie zachodzących podczas animacji. Edytor wyrażeń pozwala precyzyjnie sterować złożonymi procesami.