Moje hasło brzmi: hasło

Dwie trzecie ankietowanych przez firmę Infosecurity pracowników brytyjskich firm przyznało, że ich hasłem dostępu do komputerów lub sieci firmowych jest słowo "hasło" (password). Ponad połowie ankietowanych zdarzyło się również ujawnić osobom postronnym swoje hasło.

Dwie trzecie ankietowanych przez firmę Infosecurity pracowników brytyjskich firm przyznało, że ich hasłem dostępu do komputerów lub sieci firmowych jest słowo "hasło" (password). Ponad połowie (53%) ankietowanych zdarzyło się również ujawnić osobom postronnym swoje hasło.

Raport ów, zatytułowany Computer Scruples at Work przygotowany został przez Infosecurity we współpracy z firmą Human Firewall Council. Wynika z niego, że poziom wiedzy o zabezpieczeniach komputerowych jest w Wielkiej Brytanii wręcz tragiczny – znaczna część ankietowanych w ogóle nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji ujawnienia osobom niepowołanym swoich haseł. 51% ankietowanych twierdząco odpowiedziało na pytanie, czy ujawniliby swoje hasło znajomemu, gdyby o to poprosił.


Zobacz również